(Minghui.org)

מאז תחילת השנה, יאנג בו (Yang Bo) ומספר אנשים נוספים מארה"ב רשמו 2 חברות בתירוץ של הבהרת אמת לעשירונים העליונים של החברה בארה"ב. הם שכנעו מתרגלים להשקיע בחברות ולקנות מניות. הם מקבלים משכורות מהחברה, ומעניקים תשואות גבוהות לחלק מהאנשים שקנו מניות בהתחלה. יאנג בו הוא אדם עם רקע לא ברור. זו לא הפעם הראשונה שההתנהלות שלו הפרה בצורה חמורה את עקרונות הדאפא. בהודעה של מינג-הווי שפורסמה ב-28 בפברואר 2013 הוא ביקש מתרגלים מסין לספק לו מידע רגיש הכרוך ישירות בביטחון המתרגלים.

החברה ומייסדיה ניסו לפתות מתרגלים להיות מעורבים בתירוץ של הבהרת אמת. הם ציירו את "סיכויי ההצלחה הטובים" כביכול, עם פיתוי של ריביות פיננסיות, ומשכו די הרבה מתרגלים להשתתף. המודל העסקי שלהם הוא להשתמש בהשקעות של מתרגלים כדי לשלם אחר כך לאנשים שהצטרפו מוקדם יותר. הם ניסו בכל כוחם לשכנע מתרגלים העובדים במדיה להצטרף, וגם אמרו להם שוב ושוב לא לגלות דבר על כך לאדם האחראי על כלֵי התקשורת.

הכסף של מתרגלים הוא משאב דאפא בעל ערך, ומתרגלים זקוקים לו כדי לשמור על הפרנסה שלהם וכדי להציל אנשים. אסור שאף אגורה תהיה מנוצלת על ידי האנשים האלה.

בשנים האחרונות תלמידי הדאפא מבהירים בהתמדה אמת בחברה, כולל לזרם המרכזי והגבוה יותר בחברה. מטרתם היא להציל אנשים, מבלי לרצות אף פעם להשיג רווח אישי באמצעות הבהרת האמת. החברה הזאת מנסה להשתמש בקשרים שמתרגלים בכלי התקשורת יצרו בתוך הזרם המרכזי בחברה בשנים האחרונות, ולהרחיב את הייעוץ העסקי שלהם כביכול.

זה מפר בצורה רצינית את העקרונות של הדאפא. על האנשים האלה לבטל את הרושם שיצרו ולתקן את מה שגרמו לו. על המשתתפים גם כן לדווח על כך לאלתר לאגודת הדאפא המקומית שלהם, ולהסביר כמה כסף הם השקיעו, כמה כסף הם השיגו, ומי שכנע אותם לעשות כך.

אין על אלה שיסדו את החברות לטעון שזו חברה רגילה בחברת האנשים הרגילה כך שלאגודת הדאפא אין זכות לעצור אותם. אל להם להשתמש בכך כתירוץ כדי לסרב לתקן את טעותם. אתם שכנעתם מתרגלים להצטרף אליכם בשם הבהרת האמת, ואתם השתמשתם בכספם כדי לשלם משכורות. לכן למתרגלים יש הזכות לדעת היכן הכסף שלהם הולך. החוק האמריקני אינו מגן על התנהגות כזאת. אם אתם מתרגלים, אז עשו את מה שנדרש. כשאתה עושה טעות אתה צריך לתקן אותה תיכף ומיד.

אנחנו גם חייבים להזכיר למתרגלים עמיתים: מדוע קל כל כך לרמות אתכם? האם לא חשתם משהו מוזר בזה? המטרה של הבהרת אמת היא להציל אנשים. בהתחשב במודל עסקי שכזה, איך החברה הזאת עשתה רווח כה גדול בזמן כה קצר ומשלמת משכורות לאנשים? האם לא יכול להיות שהכסף הזה שהם קיבלו הוא כספם של מתרגלים אחרים? האם תעזו לבזבז כסף כזה?

הסיבה לכל מיני הפרעות היא שלמתרגלים יש כל מיני מושגים והחזקות. במשך השנים היו יותר מדי לקחים כאלה. עלינו להיעשות בשֵלים. אנו מקווים שכל אחד יתייחס לשיעור הזה כאזהרה, יסתכל פנימה כשצצות בעיות, יטפח ביציבות וילך בצורה חלקה את שארית הדרך שלו.

אגודת הפאלון דאפא 23 באוגוסט 2017