(Minghui.org)

הבנתי שכשהגיע הזמן לסלק ממני והלאה את ההחזקה לתאווה ותשוקה, אפילו מחשבה אחת לא-יציבה או מבט אחד חטוף יכולים להיות קריטיים.

למרות שרוב הזמן אני יכול לשלוט בעצמי, לפעמים אני עדיין מציץ לעבר המין השני. אני מטפח המנסה להגיע לשלמות, כך שתאווה ותשוקה אנושיות לא צריכות להוות עוד בעיה עבורי.

אני מבין שבני אדם מתרבים באמצעות מגע מיני, מה שאלוהויות מחשיבות כרמה נמוכה מאוד מאוד. ככזה, אני אזדהם אם אחזיק אפילו במחשבה אחת המכילה תשוקה ותאווה.

החומרים האלה יזהמו מטפחים ויפתו אותם מפני שהם לא מה שהחברה מדמיינת. עבור מטפחים, אלה הם שדים.

כשהגעתי לסטנדרט של מתרגל, ידעתי שההחזקות האלה לא צריכות עוד להיות במחשבתי. אם אדם יחזיק אפילו במחשבה אחת הקשורה לתשוקה ותאווה, הוא יחווה הפרעות.

צ'ינג (רגשות) הם שדים עבור מטפחים

שד אחר שקשה מאוד למטפח לזהות הוא רגשות.

ישנן סיבות רבות המובילות לסוגים שונים של רגשות, כמו חברים ותיקים, יחסי עבר וסתם ידידות. הדבר נכון גם בין שני אנשים בעלי אישיות דומה או שיש להם אותם תחביבים או מטרות בחיים. בעיה גדולה אף יותר עלולה להיגרם כאשר רגשות יובילו לפיתוי מיני.

הרגשות האלה מחזקות תשוקה ותאווה בקרב האנשים מהמין השני. לדעתי, זה משפיע על אנשים כמו סם, מה שהופך למלכודת ומתדלק את התשוקה.

אחד מביטויי הסם הזה הוא חיזוק התשוקות וסיפוקן, מה שמעורר את העצבים, את איברי החישה ואת תחושת ההנאה. מטרת הסם הזה היא להשחית בני אדם ולשלוח אותם במסלול מתפתל מטה לקראת אבדון.

תאווה ותשוקה צריכים לעורר מטפח לעמוד על המשמר, בה בעת שרגשות קשה הרבה יותר לזהות. אדם לא צריך להתרגש וגם לא להיות מלא ברגשות. רגשות יכולים להתעורר עקב מחשבה שאדם אחד הוא טוב, ואילו האחר הוא לא. דברים כאלה לא צריכים להעסיק את מחשבתו של מטפח.

תאווה ותשוקה לא יתקיימו אם מטפח לוקח שליטה על הרגשות. לא משנה מהם המושגים האנושיים, את התאווה והתשוקה צריכים לסלק.

אני יודע שאני צועד על הנתיב לאלוהות ושאסור שאהיה מושפע מהאלמנטים האלה. צריך לוותר על האנוכיות ובמקום זאת לחשוב על הצלת ישויות חיות, הן המחשבות הנכונות העוזרות לסלק החזקות כאלה.