(Minghui.org)

פעם אחת, כשאחד המתרגלים שוחח עם אדם לגבי הפאלון גונג והרדיפה, אותו אדם אמר לו: "אני מנהל מחלקה בחברת תקשורת. עליך להיות זהיר, מפני שמצותתים לכל הטלפונים הניידים שלכם".

מנהל המחלקה הזה המשיך והסביר כיצד מצותתים למתרגלים. "יש לנו קשרים עסקיים עם משרד הביטחון הציבורי ומערכות הביטחון של המדינה. אנחנו מספקים את הטכנולוגיה לפיקוח ומעקב והם נותנים לנו רשימה של המתרגלים, בני משפחותיהם וקרובי משפחה שאיתם הם שומרים על קשר הדוק ביותר.

"המידע מועלה לתוך מערכת הפיקוח והמעקב ומוצג כמו קבוצת צ'אטים. כשאתה מנהל שיחה, מנורה תהבהב ותשלח אתרעה. המערכת תראה את שמך, את שם מקבל השיחה, את מיקומך ואת השיחה עצמה.

"החברה שלנו מעבירה מיידית את המידע למחלקת ביטחון הפנים. כיום דברים השתנו. למשרד הביטחון הציבורי יש רשת תקשורת משלה, ולהם קל יותר אפילו לעקוב אחר מתרגלים".

מתרגלים רבים באזור שלנו נעצרו בשנים האחרונות וכמעט כולם נעצרו מפני ששיחות הטלפון שלהן היו בפיקוח ומעקב.

בשנה שעברה, כמה מתרגלים נסעו לאחד הכפרים לחלק חוברות על הפאלון גונג והרדיפה. אחת המתרגלות צלצלה לשנייה והן קבעו להיפגש במיקום הרגיל שלהן. לאחר מכן היא השאירה את הטלפון בבית.

המשטרה אספה את המידע והתמקמה בשלושה כבישים שונים המובילים למיקום המפגש של המתרגלים. כל המתרגלים נעצרו, הועמדו לדין, ונגזרו עליהם תקופות מאסר בכלא.

קרובת משפחה של מתרגלת וחברתה נסעו מחוץ לעיירה לרכוש סחורות.הן עצרו בבייג'ינג והלכו לכיכר טיאננמן לבקר באתר. ברגע שהגיעו לכיכר, שוטר התקרב לקרובת המשפחה וערך חיפוש בכיסי המעיל שלבשה ובתרמיל על גבה.

יש מתרגלים באזור שלנו שאינם שמים לב לבטיחות הטלפון הנייד שלהם. הם לוקחים את הטלפונים הניידים שלהם לכל מקום שהם הולכים – במהלך שיתוף התנסויות, כשהם מבקרים מתרגלים אחרים, וכאשר הם מחלקים חומרי מידע.

(...) אני משתף את המצב הזה כדי להזהיר מתרגלים עמיתים לשים לב לכך.