(Minghui.org)

המתרגלת וואנג שינג-שיאנג תושבת העיר דה-הווי נעצרה ב-17 במארס 2017 אחרי שדווח עליה שהיא משוחחת עם אנשים על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

היא נעצרה למשך 15 יום במעצר מנהלי טרם הועברה למעצר פלילי.

ב-27 באפריל שלושה תובעים ממשרד התביעה בעיר חקרו אותה במרכז המעצרים בצ'אנג-צ'ון. היא הדגישה שאין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג, ושיש לה הזכות המלאה לעורר מודעות לגבי חוסר הלגיטימציה של הרדיפה נגד הפאלון גונג. כמו כן הזכירה להם שכל כתב אישום בלתי חוקי שהם ינפיקו נגד אזרחים חפים מפשע, יוביל לתוצאות משפטיות נגדם.

כמה ימים לאחר מכן התובעים הוציאו החלטה לא להוציא צו מעצר רשמי נגד גב' וואנג. באחד במאי הם החזירו את התיק המשפטי שלה למחלקת משטרת העיר דה-הווי. גב' וואנג שוחררה למחרת היום.