(Minghui.org)

גב' וו גווי-מין כלואה בכלא הנשים של שי-ג'יאה-ג'ואנג מאז ה-17 ביולי 2017, ובני משפחתה אינם מורשים לבקרה.

בני המשפחה ניסו לראשונה לבקרה בסוף חודש יולי, ואז שוב ב-10 באוגוסט וב-13 בספטמבר. בכל פעם נדחתה בקשתם לראותה. אמרו להם שהיא לא יכולה לראות אף אחד במהלך שלושת החדשים הראשונים של הכליאה, שהם מכנים "תקופת החינוך". למשפחה נאמר גם ב-13 בספטמבר שיש לה רמות גבוהות של סוכר בדם ושנותנים לה תרופות.

גב' וו בת ה-61 היא מתרגלת פאלון גונג ממחוז יי של פרובינציית הה-ביי. היא נעצרו ב-6 בספטמבר 2015 והואשמה ב"שימוש בכת כדי לערער את אכיפת החוק", אמתלה שגרתית שהמשטר הקומוניסטי משתמש בה נגד מתרגלי הפאלון גונג.

נגזרו עליה שלוש שנים בכלא. היא ועורך דינה ערערו על כך, אבל בית דין הביניים של באו-דינג אישר את החלטת בית המשפט ודחה את ערעורה.

מאמר קודם באנגלית: Attorney Files Complaint Against Presiding Judge