(Minghui.org)

מתרגלת פאלון גונג מתה בכלא הנשים בטיאן-ג'ין, שבו הייתה כלואה משום שהפיצה חומרי מידע החושפים את רדיפת המשטר הסיני נגד הפאלון גונג. השיטה הרוחנית פאלון גונג (או פאלון דאפא) מבוססת על עקרונות "אמת-חמלה-סובלנות", והיא נרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

הרשויות לחצו על משפחתה כפו לחתום לוותר על זכותם המשפטית לחפש צדק.

המתרגלת צ'ן רווי-צ'ין נעצרה ב-16 במאי 2014 ללא עילה חוקית, ונגזרו עליה 4 וחצי שנות מאסר בכלא. היא הועברה לכלא הנשים בטיאן-ג'ין, שם הייתה חשופה לשיטות שונות של התעללות. מצב בריאותה התדרדר ובסביבות פברואר 2017, היא מתה בגיל 44

רשויות הכלא לא הודיעו למשפחתה אף פעם על מצבה. אפילו כיום בני המשפחה לא יודעים בדיוק מתי היא מתה. כשהתבשרו בסופו של דבר על מותה, לא הרשו להם לבחון את גופתה או להורות על נתיחה עצמאית שלאחר המוות. הם נותרו בכלא במשך 4 ימים עד שהתרצו ללחץ שהופעל עליהם להסכים לשריפת גופתה של גב' צ'ן ולוותר על טענותיהם המשפטיות החוקיות נגד הכלא.

התעללות אין סופית

לדברי מקורות פנים השתמשו סוהרי הכלא באמצעים שונים כדי להתעלל בגב' צ'ן. כפו עליה לעמוד למשך פרקי זמן ארוכים ללא תזוזה; לא הרשו לה להשתמש בשירותים או להתרחץ לאחר שהרטיבה במכנסיה; צבטו בפטמות שדיה ומיששו את איברי מינה; רמסו את בהונות רגליה וגרמו לה לדימום רב; הכו אותה כשהם מותירים על כל גופה סימנים וחבלות; התיזו מים רותחים על פניה; כפו עליה לשתות שתן ולאכול צואה.

האסירות ששהו עם גב' צ'ן בתא התלוננו על הריח שנדף ממה, אבל הסוהרים סירבו לאפשר לה להשתמש בשירותים ולהתרחץ. האסירות נאלצו לפתוח חלון גם בחורף, כדי לאפשר לריח להתנדף. אחרי תקופת זמן, הסוהרים הרשו לה להתרחץ מפעם לפעם במים קרים.

הסוהרים השתמשו גם במניפולציות פסיכולוגיות כדי להחליש את כוח רצונה של גב' צ'ן. הם הונו את משפחתה להאמין שהיא רוצה רק לתרגל פאלון גונג ואין לה כל עניין במשפחתה. קרוביה האשימו אותה במשך שנים שבגללה הם חיים בפחד, ודרשו ממנה לוותר על אמונתה.