(Minghui.org)

התחלתי לתרגל פאלון דאפא ב-1997 כשהייתי בן 10. לאחר שהמשטר הקומוניסטי פתח ברדיפת הפאלון דאפא, ויתרתי על הטיפוח תרגול למשך כמה שנים. חזרתי לתרגול בספטמבר 2015.

קארמת מחלה

כשנה לאחר שחזרתי לתרגל פאלון דאפא, הבחנתי בנקודה אדומה ובשלפוחיות על כתפי הימנית. לא הקדשתי לכך תשומת לב רבה, אבל למחרת, אחרי שחזרתי מהעבודה, הרגשתי לא טוב. החלטתי לנוח ובקשתי מאמי שלמדה את הפא לשלוח בשבילי מחשבות נכונות, בלי לתת לה הסבר.

לא יכולתי להירדם באותו לילה, והייתה לי תחושת בעירה בכל חלקי גופי. בבוקר למחרת הכתם האדום והשלפוחיות גדלו והתפשטו על שטח גדול יותר. התברר לי שזהו הרפס (שלבקת חוגרת).

פחדתי אבל לבסוף סיפרתי על כך לאמי. היא נדהמה ופנתה למתרגלים אחרים שישלחו עבורי מחשבות נכונות. כאב לי מאוד. היא הקריאה לי את הפא ושלחה מחשבות נכונות לעתים קרובות.

אבי, שאינו מתרגל, היה מודאג מאוד וביקש שאראה רופא. הבנתי שזה מבחן וזה לא הזיז את לבי. כשסירבתי לטיפול רפואי, הוא התעצבן ואמר משהו לא מכובד נגד הפאלון דאפא. הוא דיבר אל אמי עם אלימות מילולית ואפילו איים להרוג אותה, אבל היא לא התרגשה.

"אני אהיה בסדר", "אמרתי לאבי. "וכך תוכלו לחזות בכוחו של הפאלון דאפא. אבל אין עליך לגדף יותר את המאסטר או את פאלון דאפא". הוא נשאר שקט ונרגע.

היה מאוד קשה לסבול את הכאב באותו לילה. לא יכולתי לצעוק מכאב, כי פחדתי שאבי יתחיל לריב ויעשה צרות. אמי המשיכה לשלוח מחשבות נכונות. היא פחדה להשאיר אותי לבדי; היא חשבה שאעשה משהו לא רציונלי בגלל הכאב. אבל אני אמרתי לעצמי שאני מטפח שיכול לסבול.

"אנחנו צריכים להאמין למאסטר ולהאמין בפא", אמרה אמי. "הכול יהיה בסדר. המאסטר עשה בשבילנו הרבה. אתה צריך להמשיך לעשות את מה שאתה עושה, ואתה תעבור את המבחן הזה".

הייתי בטוח שהמאסטר נמצא איתי, וביקשתי ממנו שייתן לי לישון עד הבוקר. הכאב נעלם מיד לאחר מכן ואני נרדמתי. עם עלות השחר החלו השלפוחיות לקטון.

הפרעה מצד בני משפחה

אבא שלי התקשר לאחי, וכל המשפחה ניסתה לשכנע אותי ללכת לרופא כדי לקבל תרופות. היה מאוד קשה לעמוד מול ההתערבות של המשפחה. אז, לזמן קצר, חשבתי שאני פשוט אוותר כדי לפייס את אבא שלי. בגלל המחשבה הזאת, השלפוחיות חזרו באותו לילה. אבל אחרי שלושה ימים התאוששתי לגמרי.

המאסטר אמר:

"מדוע נתקלים בבעיות כאלה? הן נובעות מהקארמה שלך שאתה חייב. כבר סילקנו עבורך מנות רבות לאין-ספור. נשאר רק המעט שמחולק לרמות שונות כקשיים המתוכננים לשייף את הלב האנושי ולסלק כל מיני החזקות כדי לשפר את השין-שינג שלך. אלה הם הקשיים שלך עצמך שאנחנו משתמשים בהם כדי לשפר את השין-שינג שלך, ואנחנו מאפשרים לך להתגבר על כולם. כל עוד תשפר את השין-שינג שלך כך תוכל לעבור אותם, אלא אם אתה בעצמך לא רוצה לעבור אותם. אבל אם אתה רוצה להתגבר עליהם תוכל לעשות את זה." ("ג'ואן פאלון")

בגלל שאנחנו מאמינים במורה ובפא, אנחנו יכולים לעבור כל מבחן. מאסטר מתכנן הכול בשבילנו.

אחרי שהתאוששתי מהפרשה הזאת אבי שינה את יחסו לפאלון דאפא. הוא כבר לא פוגע בדאפא. כל עוד אנחנו נותנים לבני המשפחה שלנו להיות עדים לכוח הדאפא, הכול יסתדר כפי שהוא צריך להיות.