(Minghui.org)

12 מתרגלי פאלון גונג מפרובינציית ליאו-נינג נעצרו בשל אמונתם והם נמצאים במעצר יותר מ-17 חודשים ללא משפט. הארכת מעצרם לא לוותה בהסברים, וניסיונות הבירור של עורכי הדין שלהם אינם נענים.

המתרגלים נעצרו בבתיהם ב-21 וב-22 ביולי 2016. ב-13 במארס 2017 ומוחזקים במרכז המעצרים נאן-גו'או בעיר פו-שון. מחלקת המשטרה ומשרד התביעה הגישו ביחד את התיק המשפטי שלהם לבית הדין אחרי שפעמיים כבר דחו את המקרה מחוסר ראיות מספיקות. התיקים ממתינים לקביעת מועד למשפט בבית הדין של מועצת דונג ג'ואו. אף תאריך לא נקבע עדיין עד כתיבת המאמר הזה.

עורך דינה של גב' פנג-ג'ואן אמר שלקוחתו עצורה מאז יולי האחרון: "היא לא קיבלה כל מסמכים משפטיים המסבירים מדוע הוארך המועד האחרון להעמדתה לדין". הוא ניסה גם להגיש ב-1 בדצמבר מסמכי הגנה לבית הדין עבור גב' ליו. נאמר לו להגיש בעצמו את המסמכים, אבל כשהתקשר לשופט האו, השופט ניתק לו את השיחה.

עורך הדין השני המעורב בתיק של גב' ליו נתקל גם הוא בתגובות דומות. כשעורכי הדין צלצלו שוב לשופט הוא כל הזמן ניתק את השיחה. כשהתקשרו לנשיא בית הדין ג'יאנג, הוא אמר שצריך להאריך את זמן מעצרם של המתרגלים ולא פירט.

ב-12 בדצמבר 2017 הגיעו שניים מעורכי הדין לבית הדין והתקשרו בטלפון הפנימי לשופט האו. כששאלו מדוע מעכבים את התיק ללא כל שימוע, הוא סירב לענות וסגר את הטלפון.

את שמות המתרגלים העצורים ניתן למצוא בכתבה באנגלית.

פרטים נוספים בכתבות באנגלית:

Fushun Police Bring Charges Against 12 Practitioners for the Third Time Belated News: Defense Lawyers Request That the Judge Follow the Law in Pretrial Hearings