(Minghui.org)

חודש לאחר מעצרה הבלתי חוקי של המתרגלת גו לינה היא שוחררה ממעצר. משרד התביעה במועצת צ'י-קאי בצאנג-צ'ון ביטל את תיק החקירה נגדה ב-11 בנובמבר 2017.

נעצרה בשל אמונתה

בבוקר ה-7 באוקטובר 2017 בזמן שגב' גו טיפלה בילדים בביתה ביחד עם גיסתה, פרצו לביתן שוטרים מתחנת משטרת הדרכים יינג-צ'ון. גב' גו הייתה על הכוונת של הרשויות בשל סירובה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.

השוטרים החרימו מביתה יותר מ-20 ספרי פאלון גונג, תמונה של מייסד הפאלון גונג, מחשב, מחשב נייד, טלפון נייד, מדפסת, ניירות להדפסה, עותקים של "המינג-הווי השבועי" ועוד.

כשעצרו את גב' גו טענו שיאפשרו לה לחזור לביתה עד הצהריים, אבל הם החזיקו בה עד השעה 23:00 בתחנת המשטרה ולאחר מכן שלחו אותה למרכז המעצרים מספר 4 בצ'אנג-צ'ון.

חודש לאחר מכן, הועבר תיק החקירה שלה למשרד התביעה של מועצת צ'י-קאי. בינתיים חיפשה המשפחה עורך דין להגן עליה, אבל למזלה, משרד התביעה ביטל את התיק לפני המשך התהליך לקראת משפט.