(Minghui.org)

שבועיים בלבד אחרי שפקידי בית דין הכו בתום השימוע עורכי דין שייצגו שלוש מתרגלות פאלון גונג, השופטת במשפט הורתה על שימוע נוסף למתרגלות, לפני שעורכי הדין יתאוששו וישיבו לעצמם את המחשבים הניידים והטלפונים הניידים שהחרימו להם.

היות שעורכי הדין לא יכלו להשתתף בשימוע שנערך ב-20 בנובמבר 2017, השופטת מינתה עורכי דין חדשים למתרגלות. שלושת המתרגלות ג'אנג הווי-צ'יונג, הואה וואן-שיה, צווי דה-לי, מחו בפני השופטת וסירבו לקבל את עורכי הדין שמונו על ידה.

שלושת עורכי הדין הממונים עזבו את אולם בית הדין. אך השופטת המשיכה בשימוע מבלי עורכי דין שייצגו את המתרגלות. המתרגלות מחו על כך וסירבו לענות לשאלותיה.

גב' הואה אמרה לשופטת: "אין כל חוק בסין המפליל את הפאלון גונג. זוהי זכותנו החוקתית לתרגל פאלון גונג". גב' ג'אנג ניסתה גם לשכנע את השופטת לא להשתתף ברדיפה לטובתה היא.

השופטת צ'יו הגיבה לכך: "את מאיימת עליי?"

אחרי סירובן הנחוש לשתף פעולה, השופטת נעלה את השימוע בצהרי היום.

עורכי הדין הוכו על ידי פקידי בית הדין

במהלך השימוע הראשון של שלושת המתרגלות ב-17 בנובמבר 2017, השופטת צ'יו הורתה על שלושת עורכי הדין למסור את המחשבים הניידים שלהם עם הכנסם לאולם בית הדין. כשסירבו לעשות כך, הורתה השופטת לנעול את השימוע.

כשעורכי הדין עזבו את האולם, פקידי בית הדין שמעו את שיחתם לגבי הגשת תלונה נגד הדרישה הבלתי חוקית של השופטת ודחפו אותם החוצה.

עורך הדין לו הקליט את פקידי בית הדין בעודם דוחפים את עמיתיו. הפקידים גררו אותו למשרדם והכו אותו.

אחרי המכות החרימו הפקידים את המחשבים הניידים של עורכי הדין, את הטלפונים הניידים שלהן ומכשירים אלקטרונים אחרים, כמו גם מסמכים משפטיים וניירות משרדיים שהיו בתיק המסמכים שלהם. הם מסרו את הפריטים המוחרמים למחלקת הפיקוח על האינטרנט ואיימו לנקוט בצעדים נוספים נגד עורכי הדין.

שלושת המתרגלות נעצרו ב-24 באוגוסט 2016. גב' צווי שוחררה בערבות לטיפול רפואי שבוע לאחר מעצרה. שתי המתרגלות האחרות עצורות מאז במרכז המעצרים הווי-לי.

כתבה קודמת :Defense Lawyers Beaten by Court Bailiffs in Sichuan