(Minghui.org)

המתרגלת ג'אנג א-ליאן מהעיר ג'ו-רונג נעצרה לראשונה ב-21 בדצמבר 2015 בשל סירובה לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. מאוחר יותר היא שוחררה בערבות, אבל ב-4 ביולי 2017 החזירה אותה המשטרה למעצר. שוטרי תחנת משטרת הואה-יאנג היו אחראיים על שני מעצריה.

בסביבות ראש השנה נאמר לגב' יאנג שגזרו עליה שנה בכלא, אבל עד היום הזה היא לא קיבלה עותק כתוב כלשהו מכתב האישום שלה או מגזר הדין.

היא נמצאת כיום במעצר במרכז המעצרים בעיר ג'ן-ג'יאנג.