(Minghui.org)

מתרגלת הפאלון גונג ליאו דאן-יינג מהעיר שן-ג'ן נעצרה והוכתה על ידי שוטרים מתחנת משטרת פו-צ'יאנג. בני משפחתה נעצרו בשל ניסיונם להצילה.

ב-8 בינואר 2018 גב' ליאו הייתה בדרכה הביתה מטיול בהונג קונג. היא נעצרה מפני שהיו ברשותה שני עותקים של "ג'ואן פאלון" הספר העיקרי של הפאלון גונג. למחרת היום השוטרים ערכו חיפוש וביזה בביתה. מעצרה אושר רשמית רק ב-21 בינואר, רטרואקטיבית.

כשישה שוטרים מתחנת משטרת פו-צ'יאן הכו אותה. שוטר צעיר אחד בעט בה, שוטר מבוגר חבט בה באגרופים, רמס ברגליו את פניה וקרע את בגדיה. סוכנים חשאיים שהיו במקום בעטו בה והכו אותה בפניה.

בשל ניסיונה לתרגל את תרגילי הפאלון גונג במרכז המעצרים, הסוהרים כבלו אותה ומנעו ממנה שינה. לאחר מכן נתנו לה במשך 10 ימים ארוחות שהכילו אורז בלבד.

המשפחה הפכה לקורבן

כשנודע לבני משפחתה של גב' ליאו שהיא עוברת עינויים, בתה, אחיה, אחותה ואחיינה ניגשו לתחנת המשטרה. שלושה שוטרים ניסו למנוע את כניסתם לבניין.

כשהגיעו לקומה השנייה הקיפו אותם 7 שוטרים והאשימו אותם בהפרעה לפעילות רשמית. לאחר מכן הגיעו גם בעלה של גב' ליאו ביחד עם עוד אחד מאחיה.

הם התווכחו עם השוטרים. סוכן ביטחון הפנים שערך חיפוש בביתם סירב להיפגש עם המשפחה. בני המשפחה קיבלו הוראה לעזוב את הבניין.

בתה של גב' ליאו ביחד עם עוד בני משפחה חסמו את מכוניתו של סוכן ביטחון הפנים. הוא הזעיק עוד שוטרים והם גררו את בני המשפחה סביב, כשהם דוחפים אותם לרצפה וכובלים את ידיהם. בעלה של גב' ליאו בתה, גיסתה ואחיינה נעצרו.

גיסתה של גב' ליאו התעלפה ונלקחה לבית החולים בליווי בתה של גב' ליאו. אבל אחרי שעוד בני משפחה הגיעו לבית החולים היא הועברה חזרה לתחנת המשטרה.

הבת והאחיין שוחררו בסביבות חצות הלילה. בעלה של גב' ליאו נעצר ל- 10 ימים.