(Minghui.org)

בחקירה הנלווית למותו של מר לו יואן-פנג בדקנו את נסיבות כליאתו בכלא בן-שי בליאו-נינג ובחנו את מדיניות האחריות ברמת הפרובינציה, לא רק במקרה מותו של מר לו אלא גם במקרי מוות ופציעה של מתרגלי פאלון גונג רבים אחרים שנרדפו שם.

מר לו יואן-פנג מהעיר שן-יאנג מת 21 יום לאחר ששוחרר בתום 3 השנים שהוטלו עליו בכלא. הוא נעצר בשל כך שחילק חומרי מידע החושפים את הרדיפה של המשטר הקומוניסטי הסיני נגד הפאלון גונג, שיטה רוחנית המבוססת על העקרונות של אמת-חמלה-סובלנות.


מר לו יואן-פנג


תעודת הזיהוי של מר לו יואן-פנג

במהלך שלוש השנים בהן היה כלוא בבית הכלא בן-שי, בני משפחתו קיבלו רק פעמיים אישור לבקרו. הוא סיפר להם שהסוהרים בכלא הכו אותו, חשמלו אותו באלות מחשמלות וכפו עליו לשבת בישיבה שפופה למשך תקופות זמן ארוכות.

חודשיים לפני שחרורו המיועד הוא סבל פעמיים משבץ, אבל רשויות הכלא סירבו להעניק לו תשומת לב רפואית ראויה, לתת למשפחה לבקר אותו או לשחררו מסיבה רפואית. ב-19 בנובמבר 2017 כשבאו בני משפחתו לאסוף אותו ביום השחרור מהכלא, העירו שדיבר באופן מבולבל והתקשה בהליכה.

ב-9 בדצמבר נכנס לפתע לתרדמת ומת שעות ספורות לאחר מכן, למרות ניסיונות ההחייאה שבוצעו בו. הוא היה בן 63 במותו.

מחבר המאמר הזה ערך חקירה לאחר מותו של מר לו. גילינו שפעם אחת כתב מר לו תלונה נגד סוהר שחשמל אותו באלה מחשמלת במשך יותר מ-45 דקות. כמו כן ראיינו עדים רבים ומקורות פנימיים שחיזקו את סיפורו האישי של מר לו וסיפקו מידע נוסף על המצוקות שסבל בכלא.

בתום החקירה שלנו הערנו גם שמר לו יואן-פנג אינו מתרגל הפאלון גונג היחיד שאיבד את חייו בזוועות שהתרחשו בכלא בן-שי.

עוד יותר מדאיגה העובדה שכלא בן-שי הוא אחד מבתי כלא רבים בפרובינציית ליאו-נינג המפעילים שיטות שונות של עינויים על מתרגלי פאלון גונג בניסיון ל"שנות" אותם, כלומר לכפות עליהם לוותר על חירות האמונה שלהם. הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) בפרובינציית ליאו-נינג – סוכנות על-משפטית ששמה לה מטרה לשרש את הפאלון גונג – יש מדיניות ארוכת שנים לתגמל אסירים ב-20,000 יואן עבור כל מתרגל פאלון גונג שהצליחו "לשנות" ולקנוס אותם על כל כישלון ב-10,000 יואן.

תלונה המפרטת עינויים באלה מחשמלת

מר לו הצליח לכתוב תלונה נגד הסוהר ג'יה שחשמל אותו במשך יותר מ-45 דקות, עד שהוא נכנע ואמר שיוותר על הפאלון גונג.


עדותו של מר לו בכתב ידו מה-15 בדצמבר 2016, בה הוא מספר על העינויים במעצר

העינוי באלה מחשמלת המתואר בתלונתו של מר לו התרחש ב-9 בנובמבר 2016. הסוהר ג'יֶה הורה לאסיר וואנג להביא אליו את מר לו, שעבד באותה שעה בסדנת העבודה, לחדר שאין בו מצלמות מעקב.

ג'יֶה שאל את מר לו אם הוא עדיין מאמין בפאלון גונג. כשענה בחיוב, ג'יֶה וסוהר נוסף כפתו מיד את ידיו. 3 אסירים החזיקו אותו חזק על הרצפה כשהסוהר ניו דורך על ראשו. ג'יה והסוהר דזואו קיללו אותו ובעטו בו.

לאחר מכן חשמל ג'יה את גבו של מר לו, את ראשו וידיו במשך יותר מ-10 דקות עד שהסוללה במכשיר התרוקנה. הוא תפס באלה אחרת והמשיך בעינוי.

מר לו סבל מכאב חד בחזה וצעקותיו נשמעו על ידי אנשים רבים.

3 סוללות התרוקנו באלה החשמלית, אך ג'יה לא חדל. מר לו לא יכול היה עוד לשאת זאת. הוא אמר שהוא מסכים לוותר על הפאלון גונג ורק אז הפסיק ג'יה לחשמל אותו. במשך כל 45 הדקות בהן נמשך העינוי, הסוהר ניו לא הרים את רגלו מראשו של מר לו.

לאחר מכן החזירו אותו לתאו וג'יה הורה ל-2 אסירים, שהיו נוכחים בעינוי, לקשור אותו בסרט דביק לכיסא ליד חלון פתוח. (ראה איור בתמונה) העינוי הזה נמשך במשך היומיים הבאים.


הדגמת עינויים: קשור בסרט דביק לכיסא

ביום הרביעי התכוון ג'יה לשלוח את מר לו למאסר מבודד, אבל רופאי הכלא גילו אצלו לחץ דם גבוה ומסוכן והמליצו לאשפז אותו מיידית.

אחרי 10 ימים בבית החולים מר לו עדיין לא חש בטוב, אבל הסוהר ג'יה החזיר אותו לכלא והורה לו להתחיל לעבוד בעבודת פרך למחרת היום. באותו לילה נקע הסוהר ג'יה את קרסולו ויצא לחופשת מחלה. הסוהר דזואו החליף אותו.

מר לו סירב לצאת לעבודה ופתח בשביתת רעב. דזואו הורה לאסירים בכל תא לקלל ללא הפסק את מייסד הפאלון גונג עד שמר לו יתחיל שוב לאכול.

ב-26 באוגוסט 2017 סבל מר לו משבץ, נפל ושבר את שתי רגליו. רשויות הכלא שלחו אותו לצילום לבית חולים מחוץ לכלא אבל החזירו אותו מבלי לתת לו טיפול רפואי כלשהו. רק לאחר שבועיים הם יידעו את המשפחה על כך.

אשתו ובנו של מר לו ביקשו לראותו אבל ביקוריהם נדחו על הסף. הסוהר ג'יה אמר להם שהכלא לא אחראי לנפילתו של מר לו ושהמשפחה צריכה לשלם את ההוצאות הרפואיות שלו.

במהלך החודשיים האחרונים לכליאתו של לו, הורה ג'יה על אסירים להוביל אותו בכיסא גלגלים כל יום לסדנת העבודה כדי שיעבוד בעבודת פרך.

אחד מני קורבנות רבים של הרדיפה

מר לו יואן-פנג אינו מתרגל הפאלון גונג היחיד שעונה עד מוות או נפצע חמורות בכלא בן-שי.

מר צ'נג יואן-לונג נשלח לביתו ב-20 באוגוסט 2007 כשכבר היה על סף מוות. הוא מת בביתו לאחר 6 חודשים בגיל 38.

מר ג'אנג דא-ג'ון – לאחר תקופה ארוכה של עינויים בכלא בן-שי הוא נעשה מבולבל וחלוש מאוד. הוא מת משבץ באוגוסט 2008, זמן קצר לאחר ששוחרר מהכלא. הוא היה בן 53.

את מר סון ג'אנג-גואו הטיחו בכוח על הרצפה ב-15 באוקטובר 2016 כשאגרופים ובעיטות מומטרים עליו. לאחר מכן הסוהר ג'יה חשמל אותו באלות מחשמלות במשך יותר מ-30 דקות.

מר הו גואו-ג'יאן הפך לצמח תוך 22 יום מאז נכנס לכלא בן-שי. אחרי ניתוח מוח ועדיין במצב של תרדמת, הוא הוחזר לכלא לסיים את תקופת כליאתו שם.

את מר ג'ואו לין קשרו בסרט דביק לכיסא במשך 3 ימים רצופים. אסור היה לו לזוז או להירדם. קבוצת אסירים שמרה עליו בתורנות כשהם מאכילים אותו, שמים תחתיו דלי לצרכיו, ומכריחים אותו לצפות בסרטי ווידיאו המכפישים את הפאלון גונג.

מר מנג שיאן-גואנג חושמל באלה מחשמלת על ידי הסוהר צ'ן, שצחק לנוכח כאביו. הסוהר הורה לאסירים לשפוך מים על מר מנג ולהכות אותו בצינורות גומי.

מר ליו דה-פו הוכה כה קשות עד שהיה זקוק ל-21 תפרים על ראשו. הוא סבל מלחץ דם גבוה, אבל כפו עליו בכל זאת לעבוד בעבודת פרך.

הרשימה עדיין ארוכה. תהינו מדוע כלא בן-שי מתייחס למתרגלי פאלון גונג הכלואים שם בצורה כל כך אכזרית. התשובה קשורה למערכת התמריצים הנרחבת הנהוגה ברדיפת הפאלון גונג ברחבי הפרובינציה כפי שנתאר בהמשך.

כספים המיועדים ל"משימות מיוחדות"

כלא בן-שי הוא אחד מיותר מ-30 בתי כלא בפרובינציית ליאו-נינג המשמשים לכליאת מתרגלי פאלון גונג.

על פי נתונים הנמצאים בידינו 469 תושבי ליאו-נינג נרדפו עד מוות במהלך שמונה-עשרה השנים האחרונות, בשל סירובם לוותר על הפאלון גונג. רבים מהם נכלאו ועונו טרם מותם.

על-פי החקירה שניהלנו, ועדת ה-PLAC בפרובינציית ליאו-נינג תכננה מערכת תמריצים עבור כל דרג בוועדה עצמה, במשרד המשפטים ובמשרד הנהלת הכלא. המערכת כונתה "פרויקט משימה מיוחד" שנדרש לו תקציב כספי מיוחד מתוך הכנסות המיסים הכלליות של כל עיר. בכספים משתמשים לתגמל בתי כלא על "שינוי" של מתרגלי פאלון גונג. אלה שאינם מצליחים לכפות על המתרגלים לוותר על הפאלון גונג מוענשים בקנסות.

לקראת סוף כל שנה, כל בית כלא נדרש לחשב כמה מתרגלים עברו "שינוי" במהלך אותה שנה. לפיכך, בתי כלא פותחים לעתים קרובות בסבב התעללות בסוף כל שנה, בתקווה לכפות על המתרגלים לוותר על אמונתם.

כלא בן-שי פעיל במיוחד בביצוע פרויקט המשימה הזאת. העיר בן-שי דיווחה על הכנסות שיא של 14 מיליארד יואן ממיסים כלליים ב-2014, אבל המספר ירד ב-2015 ב-5.4 מיליארד יואן. למרות כל זאת, הממשל העירוני עדיין מקצה כספים לתגמל את כלא בן-שי על "שינוי" של מתרגלי פאלון גונג.

בליאו-נינג יש את התמ"ג (תוצר מקומי גולמי) הנמוך ביותר בכל הפרובינציות של סין. אבל היא נמצאת מדי שנה כמעט בראש הרשימה של מתרגלי פאלון גונג הנעצרים ומעונים.

אנו דוחקים בבכירים בכל דרג בליאו-נינג, לעצור את הרדיפה נגד הפאלון גונג ולשחרר מתרגלים כלואים.

למאמרים קודמים:

מתרגל משן-יאנג שוחרר במצב קשה לאחר שלוש שנות עינויים והתעללות בכלא בן-שי, ומת תוך שלושה שבועות

Farmer Arrested for Distributing Falun Gong Flyers

Comatose Man Is Taken Back to Prison to Finish His Term After Undergoing Brain Surgery