(Minghui.org)

כלא הנשים בגאן-סו ידוע לשמצה בעינוי מתרגלות פאלון גונג כשהן מסרבות לוותר על אמונתן ולחתום שהן יוותרו על תרגול בפאלון גונג (פאלון דאפא).

גב' וואן לי-צ'יאן

אחרי שגזרו עליה 5 שנים בהליך בלתי חוקי, היא נכלאה בדצמבר 2016 בכלא הנשים בגאן-סו. מנעו ממנה כל ביקורי משפחה, בניגוד לחוק. לאחרונה דווח שגב' וואן עברה עינויים בכלא. הסוהרים חשמלו את פניה למשך זמן ארוך באמצעות אלות מחשמלות, כשהם גורמים לה לכוויות חמורות ולעיוות הפנים.

אלות מחשמלות הן כלי עינויים נפוץ מאוד בשימוש סוהרי כלא הנשים בגאן-סו. הם משתמשים בהן על מתרגלות פאלון גונג המסרבות "להשתנות", כלומר לוותר על אמונתן ולוותר על התרגול בפאלון גונג.

גב' ליו וואן-צ'יו

היא מתרגלת נוספת שעונתה באמצעות אלות מחשמלות.

ב-11 במאי 2017 היא הועברה לכלא. כשמחתה על המעצר הבלתי חוקי שלה ביום הגיעה לשם, בכך שסירבה ללבוש את מדי הכלא, הסוהרים גררו אותה לאחד החדרים ללא מצלמות מעקב. במשך שעות אחדות הם עינו אותה באלות מחשמלות. כל פניה התמלאו בכוויות, שפתיה התנפחו בצורה קיצונית כך שלא יכלה לסגור את פיה וצווארה השחיר כולו.

כדי לכפות עליה שתחתום שהיא "אשמה" , הסוהרים נהגו כל יום לחשמל אותה באלות מחשמלות מדי 5 דקות. כשלא נכנעה עדיין, הם החדירו את האלות אפילו לתוך פיה וחשמלו אותה. על פיה נוצרו כוויות עם שלפוחיות. לאחר מכן הזריקו לה בכוח סמים בלתי ידועים.

הסוהרים המשיכו לענות אותה גם בכך שסירבו לתת לה להשתמש בשירותים. הם כפו עליה לעשות את צרכיה במכנסיה. לאחר מכן קשרו אותה למיטה בתנוחה של נשר פורש כנפיים, כשהם משאירים אותה רטובה וספוגה משתן וצואה. אחרי תקופת זמן, החלק התחתון של גופה וישבנה סבלו מדלקת וזיהום.

לדיווחים קודמים:

• ♦ אם ובת מעונות בכלא הנשים ג'יו-ג'ואו בפרובינציית גאן-סו

Brutality at Gansu Women's Prison: Falun Gong Practitioners Disabled or Severely Injured by Savage Torture

Falun Gong Practitioners Routinely Tortured in Gansu Province Women's Prison

Gansu Women's Prison: Practitioners Tortured and Hospitalized for Refusing to Be “Transformed”