(Minghui.org)

ב-7 בפברואר 2018 התפרסם בכתב העת Patient Medical Journal, היוצא לאור על ידי האגודה הרפואית של פינלנד, מאמר בשם: "מאין מגיעים האיברים להשתלות איברים בסין?" המאמר דן בחששות המועלים בפרסומים רפואיים לגבי האתיקה בהשתלות איברים בסין.


ב-7 בפברואר 2016 התפרסם מאמר בכתב העת הרפואי הפיני Patient Medical Journal העוסק בקצירת איברים בסין

במאמר נכתב: "עד סוף שנת 2013 לסין לא הייתה כלל מערכת תרומות איברים לאומית כלל ארצית. ב-2011 רק 37 אנשים נרשמו בסין כתורמים. מערכת התרומות הלאומית לא הצליחה להשיג כמויות משמעותיות של השתלות איברים, מפני שעל פי הגישות המסורתיות הסיניות אין לפגוע בגופות הנפטרים אחרי מותם".

העובדה הזאת מעלה שאלות רבות משום שמספר גדול של השתלות מתבצע בסין מדי שנה. בעקבות זאת, סין הודתה שהיא משתמשת באסירים המוצאים להורג כמקור לאיברים. אולם מספר האסירים המוצאים להורג מסביר רק חלק מסך כל ההשתלות המבוצעות בסין.

ראיות הולכות וגדלות רומזות שאסירי מצפון חיים, בכללם מתרגלי פאלון גונג, הפכו לקורבנות לפרקטיקה האכזרית הזאת.

כדי לטפל בסוגיות האלו הוקמה EOP (הקואליציה הבין-לאומית לסיים את שוד האיברים בסין). חברי הקואליציה כוללים מומחים מדרגה ראשונה בעולם הרפואי, המשפטי והביו-אתי, כמו וונדי רוג'רס, פרופ' לאתיקה רפואית באוניברסיטת מקווארי, ואווה הייקילה, עורכת דין לזכויות אדם.

המאמר ממשיך: "בעקבות דו"ח החקירה שהתפרסם ביוני 2016 – שרשרת מעוררת אימה של אספקת איברים בסין, המתבססת על רציחות – דו"ח חדש פורסם ב-National Press Club בוושינגטון הם שוכנעו שהאיום השיטתי והמתמיד על דיסידנטים ואסירי מצפון מצד [המשטר] בסין הוא אמיתי".

על סמך המאמר שהתפרסם ב-2009 במגזין Caijing, בין השנים 1993 לבין 2007 מספר ניתוחי השתלות כבד בסין גדל פי 400. "הצמיחה המהירה ביותר של השתלות כבד החלה ב-2000, שישה חודשים אחרי שהחלה הרדיפה נגד הפאלון גונג. הם נכלאים על בסיס אמונתם הרוחנית", נכתב במאמר.

זה התבטא בחששות בכתבי עת מדעיים בין-לאומיים: "ב-2017 דיווח כתב העת הרפואי הבריטי (BMJ) איך המגזין Liver International הסיר מאמר סיני שפורסם ב-2016 משום שאי אפשר היה לקבוע את מקורות האיברים המושתלים". "מחברי המאמר לא ממש הצליחו לשכנע שהמשלוח של האיברים הפנימיים לא נקצר מאסירי מצפון חיים כפי שחשדו בכתב העת".

על-פי מאמר שפורסם ב-2016 ב- Journal of Medical Ethicsהבעיות האתיות של השתלות איברים בסין ממשיכות לגדול. ה- The American Journal of Transplantationפרסם ב-2016 מאמר המדגיש שנדרשות ראיות עצמאיות ואובייקטיביות שסין אכן שמה קץ לפרקטיקות הלא אתיות האלו.

המאמר חוזר ואומר: "לקהילה הרפואית יש מחויבות מקצועית לחרם אקדמי על השתלות איברים מסין"

סביב העולם נעשו מאמצים לגבי הסוגיה החשובה הזאת: ב-12 בדצמבר 2013 פרסם הפרלמנט האירופי את "החלטה 2981" המכריזה על עמדתו. ליתר דיוק: "הפרלמנט פונה בקריאה לאיחוד המדינות החברות לטפל בסוגיה של קצירת איברים בסין; ממליץ שאיחוד המדינות החברות יגנה בפומבי את השתלות האיברים בסין וידווח לאזרחים שלהן בסין על העניין; פונה בקריאה לאיחוד לבצע חקירה מקיפה ושקופה בפרקטיקת ההשתלות של סין ולשקול את העובדה שהפושעים של פרקטיקות לא אתיות כאלה ייחשבו אחראיים למעשיהם".

נציגי בית הנבחרים האמריקני פרסם ביוני 2016 החלטה דומה – החלטה 343. ארגון "רופאים נגד קצירת איברים בכפייה" (DAFOH) העביר טיוטת עצומה לאו"ם להפסיק לאלתָר את האכזריות הזאת.