(Minghui.org)

מגמת המוסיקה של האקדמיה לאמנויות "פֶיי טִיאֶן" ומחלקת המוסיקה בקולג' של "פֶיי טִיאֶן" מקבלות עכשיו טופסי מועמדויות של סטודנטים.

דרישות לטפסים מחוץ לסין :

למועמדים חייב להיות מקצוע ראשי במוסיקה, הם צריכים להיות מתרגלי פאלון גונג או ממשפחה של מתרגלים, או שיש להם את היכולת להיות מתרגלי פאלון גונג. על כל הסטודנטים להיות במצב בריאות תקין.

דרישות לגבי הגיל :

מינימום בני 15 או בני 14-13 לאלה בעלי יכולות יוצאות מן הכלל

דרישות מקצועיות :

תכנית המוסיקה: מיומנויות במוסיקה לפחות ברמה של בית ספר למוסיקה טרום קונסרבטוריון

מחלקת המוסיקה: מיומנויות במוסיקה לפחות ברמה של בית ספר למוסיקה טרום קולג'.

כלי נגינה :

אנו מחפשים מבצעים הבקיאים בכלי הנגינה הבאים: כינור, וויולה, צ'לו, קונטרה בס, חליל, נבל, קלרינט, אבוב, בסון, קרן-יער, טרומבון, פיפה, אר-הו.

חומרי הגשה לקבלה

1. כל מועמד צריך למסור קורות חיים כללית, קורות חיים מקצועיים, התנסות בטיפוח אישי או של המשפחה.

על קורות החיים הכללית לכלול את שם המועמד, מגדר, גיל, תאריך לידה, מקום לידה, גובה, משקל, כתובת מגורים, כתובת אימייל ומספר טלפון לקשר.

2. צילומים אחרונים (מהחודש האחרון) : מראה חזיתי של כל הגוף

3. סרט ווידיאו מאודישן אחרון אם יש קושי בהעלאה של קובץ הווידיאו, המועמד יכול להתקשר להנהלת מערכת מינג-הווי.

4. את כל החומרים הנדרשים יש להגיש ביחד כדי שהבקשה תיחשב רשמית. בעלי כישורים שיגישו מוקדם יקבלו בדרך כלל הודעה תוך 3 שבועות מיום קבלת הבקשה.

אם המועמד אינו עובר את הבחינה המוקדמת, או שלא מסר את החומרים הנדרשים לקבלה, או שחסרים חומרים, או שהם מזויפים, או שאינם עומדים באמת המידה הנדרשת בהודעה, הוא או היא לא ייענו באופן אישי.

5.  האקדמיה לאמנויות פיי טיאן וקולג' פיי טיאן יתכננו אודישנים עבור בעלי כישורים שיגישו טופסי בקשה מוקדם.

פרטי קשר :

טלפון: +1 845-796-8230

כתובת אימייל לפונים מחוץ לסין: admission@feitianacademy.org

  1. דרישות לטפסים בתוך סין:

בנוסף לדרישות למעלה, אנא שימו לב שהמועמדים צריכים להגיע לרמת מינימום מקצועית הנדרשת לכניסה לקונסרבטוריון או קולג' למוסיקה מחוץ לסין.

כתובת אימייל לפונים מסין : feitian@minghui.org

האקדמיה לאמנויות פיי טיאן וקולג' פיי טיאן, 28 בפברואר 2018