(Minghui.org)

מגמת הריקוד של אקדמיית פיי-טיאן לאמנויות מודיעה שניתן להגיש מועמדויות. כעת

מגישי הטפסים חייבים להיות תלמידי דאפא, או ממשפחה של מתרגלים. מועמדים המתכננים להיות מתרגלי פאלון גונג יילקחו גם כן בחשבון.

דרישות הקבלה:

סטודנטים: עד גיל 14 בגובה 1.76 מטר לפחות. מעל גיל 15 בגובה 1.78 מטר לפחות.

סטודנטיות: עד גיל 14 בגובה 1.66 מטר לפחות. מעל גיל 15 בגובה 1.68 מטר לפחות.

רגליהם של הסטודנטים והסטודנטיות חייבות להיות לפחות ב-10 סנטימטר ארוכות יותר מחלק גופם העליון. כל הסטודנטים חייבים להיות במצב בריאות תקין.

דרישה לגמישות ברגליים: ספליטים (שפאגאט) אופקיים ואנכיים להיות בזווית של 180 מעלות

הערה: לגבי הגובה של סטודנטים וסטודנטיות בגילאי 16-17:

סטודנטים- 1.80 מטר לפחות סטודנטית- 1.68 מטר לפחות אלה שיתקבלו צריכים להיות גמישים ויכולים לבצע גם ספליטים (שפאגאט) אופקיים ואנכיים כאחת, בזווית של 180 מעלות.

טופסי קבלה:

1. כל מי שמגיש טופס קבלה צריך לשלוח קורות חיים, ניסיון מקצועי והתנסות בטיפוח, התנסות אישית או של המשפחה. קורות החיים צריכים לכלול את שם המועמד, מין, תאריך לידה, מקום לידה, גובה, משקל, כתובת, כתובת אימייל, מס' טלפון.

2. על המועמדים לספק מידע על הוריהם הכולל את גובהם, מקום לידתם והתנסויות שלהם בטיפוח.

3. צילומים אחרונים: צריכים להיות מהחודש האחרון וכוללים: חזית באורך מלא, בעמידה מראה מהצד באורך מלא, בעמידה אורך מלא מאחור, בעמידה בזמן ביצוע ספליט בזמן ביצוע גשר על המועמדים להיות לבושים בבגדי ריקוד או בבגדי ספורט ועל הצלם לצלמם כשהוא כורע כדי לשקף את התכונות הפיזיות שלהם במדויק. 4. כדי שהבקשה תוכל להתקבל באופן רשמי, יש להגיש ביחד את כל החומרים הנדרשים. בעלי הכישורים המגישים מוקדם את הבקשות יקבלו בדרך כלל הודעה תוך 3 שבועות מיום הגשת הבקשה.

5. אם המגיש לא עבר את הבחינה המוקדמת, או שלא מסר את החומרים כנדרש, או שחסרים חומרים, או שהם מזויפים, או שאינם בתוך אמת המידה של מה שנדרש בהודעה הזאת, הוא או היא לא ייענו אישית.

6. אפשר להגיש את טפסי הבקשה באינטרנט ואז האקדמיה לאמנויות פיי טיאן בניו יורק תארגן אודישנים לבעלי הכישורים המקדימים להגיש.

פרטי קשר

טלפון: +1 845-796-8230

כתובת אימייל לאלה מחוץ לסין: admission@feitianacademy.org כתובת אימייל לפונים מסין: feitian@minghui.org האקדמיה לאמנויות פיי טיאן, 28 בפברואר 2018