(Minghui.org)

מתרגלי פאלון דאפא בטורקיה הקרינו את הסרט הדוקומנטרי “Free China” ("לשחרר את סין") במחלקה לרפואה באוניברסיטת מוסטפה קמאל באנטאקיה, ב-9 מרץ 2018.

בהקרנה צפו סטודנטים מהמחלקה לרפואה, מהמחלקה לתיאולוגיה ומהמחלקה לכלכלה. גם אנשי הצוות המנהלי וחברי הסגל האקדמי של האוניברסיטה קיבלו הזדמנות לראות את הסרט הדוקומנטרי המתעד את הרדיפה של פאלון גונג בסין.

גוזדה גזק, סטודנטית שנה חמישית בבית הספר לרפואה ומתרגלת פאלון דאפא, ארגנה את הקרנת הסרט הדוקומנטרי "לשחרר את סין" בבית הספר שלה.

ההקרנה אורגנה על ידי גוזדה גזק, סטודנטית לרפואה שנה חמישית ובעצמה מתרגלת פאלון דאפא. גוזדה אמרה, "אני מתרגלת פאלון דאפא מאז הקיץ של 2015. כמתרגלת, הפקתי תועלת רבה מאוד מהפאלון דאפא והרגשתי כאילו הרדיפה בסין הייתה מכוונת גם אלי. הרגשתי את האימה הכרוכה בהפרות הבוטות של זכויות האדם והרגשתי חובה לעשות משהו בנוגע לכך."

סונגול צ'ליק סטודנטית לכלכלה שנה שלישית.

סונגול צ'ליק, סטודנטית שנה שלישית במחלקה לכלכלה העירה, "זה היה סרט ממש יפה. סובבתי את הראש למראה האנשים המעונים משום שאני בן אדם רגיש, אך זה השאיר עלי רושם חזק. קשה לדמיין שמדינה תרדוף בצורה כזאת את האזרחים שלה."

אחרי הקרנת הסרט, אחד המתרגלים הציג את היזמה לחתום על עצומה כדי לתמוך בפאלון דאפא.

מוסטפה נוסוז, סטודנט שנה שלישית במחלקה לכלכלה אמר שבמקרה הוא לבש חולצה ועליה המילה "חופשי"!

מוסטפה נוסוז, סטודנט שנה שלישית במחלקה לכלכלה, לבש באותו יום במקרה חולצת טי שעליה מודפסת המילה "חופשי." אחרי שראה את הסרט הדוקומנטרי הוא אמר: "זה כואב וזה נורא שבסין עושים מעשים אכזריים כאלו נגד האזרחים. אנחנו יודעים שהמשטר הסיני מענה אנשים. אני מוטרד מאוד ותומך בכל לבי בחתימה על העצומה הקוראת להפסקת הרדיפה.