(Minghui.org)

המק"ס (מפלגה קומוניסטית סינית) ממשיכה לפגוע בזכויות אדם של מתרגלי פאלון גונג מאז החלה בדיכוי השיטה הרוחנית הזאת לפני 19 שנים.

מספר גזרי הדין לכלא ממשיכים לגדול ותקופות המאסר נעשו ארוכות יותר. מספר המתרגלים המתים מעינויים עדיין גבוה.

להלן מספר מקרים המדגישים את המגמה הזאת:

מר יאנג באו-סן- מהעיר שן-יאנג. ב-2009 נגזרו עליו 19 שנה בכלא גונג-ג'ו-לינג בפרובינציית ג'י-לין. אחרי 9 שנות עינויים מחרידים הובהל מר יאנג לבית החולים בפברואר 2018, שם עשו לו החייאה. זמן קצר לאחר מכן הוחזר לכלא. כששוחרר בערבות מסיבה רפואית ב-7 במארס, הוא היה כבר על סף מוות. הוא לא יכול היה לדבר או ללכת בעצמו. חודש לאחר מכן, ב-7 באפריל הוא מת בגיל 61.

ראה פרטים בכתבה בעברית:  מאז 2009 עובר יאנג באו-סן עינויים בבית כלא גונג-ג'ווי-לינג בג'י-לין

גב' צ'נג האו-יאן- מנאן-ג'ינג בפרובינציית ג'יאנג-סו הייתה מרצה מן המניין במעמד פרופ' באוניברסיטה לרוקחות בסין. מאז החלה הרדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999 הייתה גב' צ'נג כלואה במשך 10 שנים, עברה עינויים במשך חודשיים וחצי בבית חולים לחולי נפש, נעצרה 3 פעמים, והייתה נתונה שוב ושוב לשטיפות מוח.

הרשויות ערכו חיפוש וביזה בביתה 5 פעמים. בעלה שעבד בצבא ולא יכול היה לעמוד בלחץ של הרדיפה התגרש ממנה. אחרי כל העינויים הפיזיים והלחץ הנפשי שעברה, גב' צ'נג מתה ב-28 במארס 2018 כשהיא בת 63.

פרטים בכתבה באנגלית:

Former Academic and Business Executive Dies after Repeated Arrests and Lengthy Imprisonment

מר ליו רו-פינג ואשתו גב' ג'אנג צ'נג-לאן- מג'י-נאן בפרובינציית שאן-דונג שניהם מתרגלי פאלון גונג. לאחרונה נגזרו על מר ליו 4 שנים וחצי בכלא ועל אשתו 3 וחצי שנים בכלא בשל אמונתם. מר ליו בן 57 היה עורך דין במקצועו. בעבר היה כלוא במחנה עבודה בכפייה למשך שנה וסבל מעינויים במשך 7 שנים בכלא שאן-דונג. גב' ג'אנג בת 54 הייתה מהנדסת. בעבר הייתה כלואה במשך שנה וחצי במחנה עבודה בכפייה.

פרטים בכתבה באנגלית:

The Persecution of Married Couple Mr. Liu Ruping and Ms. Zhang Chenglan

מר וואנג צ'ון-ג'ינג- בן 66 מהעיר ווי-פאנג בפרובינציית שאן-דונג. נעצר ביחד עם אשתו ב-11 בספטמבר 2017. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בביתם. מר וואנג הועמד למשפט חשאי בינואר 2018 בבית הדין בשואו-גו'אנג. לאחר מכן נגזרו עליו 5 שנים בכלא. הוא הגיש ערעור.

פרטים בכתבה באנגלית:

Mr. Wang Chunjing from Shouguang City Sentenced to Prison for His Faith

מר ג'ואו שי-צ'יונג ואשתו- ממחוז לין-צ'ואן בפרובינציית אן-הווי נעצרו ב-21 באוגוסט 2016. על מר ג'ואו נגזרו 5 שנים בכלא סו-ג'ואו. פרטים בכתבה באנגלית-

Mr. Zhou Xiqiong from Linquan County Sentenced to Five Years in Prison for His Faith

גב' מא ג'ון-פינג- מתרגלת נוספת ממחוז לין-צ'ואן. נגזרו עליה 5 שנים בכלא משום שהגישה תביעה משפטית נגד ג'יאנג דזה-מין, מנהיג המפלגה הקומוניסטית לשעבר, שהורה על הרדיפה נגד הפאלון גונג. פרטים בכתבה באנגלית:

Twice Given Forced Labor, Anhui Woman Sentenced to 5 Years in Prison – All for Her Faith in Falun Gong

שלושה מתרגלים ממחוז יואה-יאנג בפרובינציית הו-נאן נעצרו ב-24 בינואר 2018 בזמן שלמדו בספרי פאלון גונג. ב-4 באפריל הם הועמדו למשפט. על מר וואנג יואה-אי נגזרו 5 שנים בכלא. על גב' צ'ן צ'ואן-צ'יו נגזרו 4 שנים ועל מר גן-ליאנג שנה אחת. פרטים בכתבה באנגלית:

Three Falun Gong Practitioners from Hunan Province Sentenced for Their Faith

על 6 מתרגלים משיאנג-טאן בפרובינציית הו-נאן הוטלו תקופות מאסר ב-2018. הם נעצרו ב-14 באוגוסט 2017 ולאחר מכן הועמדו למשפט ללא ידיעת משפחותיהם. על מר פנג שי-צ'ינג נגזרו 9 שנים בכלא. התביעה הציעה להפחית בעונשו אם יסכים לוותר על אמונתו. הוא סירב להצעה. בעבר היה כלוא במשך 8 שנים בשל אמונתו.

שמות שאר המתרגלים שנעצרו ונשפטו בחשאי מופיעים בכתבת המקור באנגלית בקישור מטה.

על 3 מתרגלים ממחוז הווי-דונג בפרובינציית גואנג-דונג נגזרו לאחרונה תקופות מאסר בכלא. על גב' ג'ואו יו-צ'ין- 10 שנים וקנס של 50,000 יואן. על גב' שי שואה-מיי- 9 שנים וקנס של 30,000 יואן. על מר ליו צ'ינג-צ'יאנג- 4 שנים וקנס של 10,000 יואן.

ב-2017 בלבד הטילו הרשויות הסיניות תקופות מאסר על 1,097 מתרגלי פאלון גונג.

ב-3 החודשים הראשונים של 2018- על 194 מתרגלים: בינואר-93 מתרגלים, בפברואר 43 מתרגלים ובמארס על 58 מתרגלים.

במארס בלבד בית הדין אסף 173,000 יואן בקנסות ממתרגלים שהועמדו למשפט.

בין המתרגלים שהועמדו למשפט, על 9 נגזרו בין 7 ל-10 שנים בכלא. המבוגר ביותר היה בן 81.

בחופשת ראש השנה עצרו הרשויות 478 מתרגלים.

(...)

הרדיפה נגד הפאלון גונג היא צעד חשוב לפני שהקומוניזם ישיג את יעדו להרוס את האנושות. עם זאת, לנוכח ההיסטוריה, רדיפה נגד כל שיטה ישרה אף פעם לא צלחה. הרדיפה נגד הפאלון גונג רק תחיש את התמוטטותו של המשטר הקומוניסטי בסין.