(Minghui.org)

ב-31 ביולי השתתפו כ-40 איש בסדנה ללימוד תרגילי הפאלון גונג שהתקיימה בספרייה ציבורית בפרימונט, קליפורניה. בתחילת יולי נערכה סדנה כזאת, ואנשים רבים נוספים התעניינו איך יוכלו ללמוד את סדרת התרגילים של השיטה. בעקבות הדרישה ערכו המתרגלים מפגש נוסף.
תושבים לומדים את תרגילי הפאלון גונג בספרייה הציבורית של פרימונט, קליפורניה

תועלות בריאות יוצאות מן הכלל

הילארי, אחת המשתתפות בפגישה אמרה: "היה קל ללמוד. זה עזר לי לחוש נינוחה ורגועה".

היא סיפרה שכששמעה לפני שנים אחדות בחדשות על הדיכוי בסין, היא לא יכלה להבין מדוע מישהו ירדוף שיטה כל כך שקטה ורגועה: "פאלון דאפא עוזר לאנשים ויש לו תועלות בריאות יוצאות מן הכלל. הרדיפה נגד השיטה היא ממש לא בסדר", היא הוסיפה.

נינוחים ומלאי אנרגיה

פארגאב מהודו אמרה שהצליחה להיכנס לרוגע עמוק תוך כדי מדיטציה במהלך הסדנה: "הרגשתי אנרגיה ממלאה את גופי", היא סיפרה.

כשהגיעה בתחילה לשיעור, פארגאב הרגישה רדומה. אחרי שתרגלה את תרגילי הפאלון דאפא, היא חשה בשינוי דרמטי: "עכשיו אני חשה נינוחה ומלאת אנרגיה", היא אמרה.

החברה שלה אדיטה הרגישה אותו דבר: "הגוף שלי היה קודם נוקשה והמדיטציה רעננה אותי. אני מרגישה כל כך טוב", היא אמרה.

סיני: כבר אינני מאמין בתעמולת השנאה של המשטר הסיני

מר רֶן שהגיע לאחרונה לארה"ב מסין, גילה שהפאלון דאפא קל מאוד ללמידה. תוך תרגול על-פי הווידיאו של התרגילים, הוא למד במהירות את התנועות.

החדשות שקרא בארה"ב ביחד עם הסדנה העניקו לו נקודת מבט חדשה על פאלון דאפא: "מה שמתארת המפלגה הקומוניסטית בתעמולה שלנו [בסין] אינו נכון. מה שהחדשות אמרו בסין הם שקרים מכפישים", אמר מר רן. הוא החליט לנקוט עמדה נגד הרדיפה אותה מנהל המשטר הקומוניסטי באמצעות פרישה מחברותו בארגוני המפלגה הקומוניסטית. חברות כזאת נדרשת מכלל בני הנוער בסין.

גב' לי היא גם כן במקור מסין. היא הגיעה לסדנה מוקדם מאוד ואמרה שהיא שמחה לדעת שלימוד התרגילים והשיטה הוא ללא תשלום: "עוד בהיותי בסין ידעתי שאנשים רבים תרגלו פאלון גונג בסתר, ולא האמנתי לתעמולה של המפלגה הקומוניסטית", היא אמרה. התרגילים עזרו לה לחוש שלווה והיא אמרה שהיא מתכננת להמשיך בכך.

בעקבות המשוב החיובי, מתרגלים מתכננים לקיים סדרה של תשעה ימי ההרצאות של מאסטר לי הונג-ג'י בווידיאו. כבר במהלך הסדנה ללימוד התרגילים נרשמו יותר מ-10 אנשים לתשעת ימי ההרצאות בווידיאו.