(Minghui.org)

ב-22 ביולי 2016, נעצרו 12 מתרגלי פאלון גונג מפו-שון שבפרובינציית ליאו-נינג והם מוחזקים במרכז המעצרים נאן-גואו ללא משפט במשך יותר משנתיים.

משרד התביעה במועצת דונג-ג'ואו החזיר פעמיים את תיקי החקירה שלהם למשטרה עקב חוסר בראיות מספקות, אבל בפעם השלישית שהוגשו, הוא קידם אותם במארס 2017 לבית הדין בדונג-ג'ואו.

ב-25 באפריל 2017 וב-8 ביוני אותה שנה ערך השופט טיאן שתי פגישות טרם המשפט עם עורכי הדין של המתרגלים. אבל במקום להמשיך בהליך משפטי משותף לכל המתרגלים הוא הפריד כל מקרה לעצמו והקצה את התיקים המשפטיים לבתי דין סמוכים ובכלל זה של מועצת וואנג-הואה, נפת צ'ינג-יואן ונפת פו-שון.

בינתיים הרשויות המקומיות מנעו מעורכי דין רבים של המתרגלים את הזכות לייצג ולהגן על לקוחותיהם.

ב-2 באוגוסט 2018 עורכי הדין של 3 מתרגלים שהתיק המשפטי שלהם נותר במועצת דונג-ג'ואו השתתפו בפגישה טרם המשפט, אבל הפרטים על הפגישה לא היו זמינים בזמן כתיבת המאמר.

את שמות עורכי הדין ושמות 12 המתרגלים ניתן למצוא בכתבה באנגלית.

משפחות המתרגלים הגישו תלונה נגד השופט טיאן על מעצר המתרגלים מעבר לזמן המותר בחוק.

פרטים נוספים בכתבה בעברית: 12 מתרגלי פאלון גונג מוחזקים במעצר ללא משפט בפרובינציית ליאו-נינג

ובכתבה באנגלית:

Belated News: Defense Lawyers Request That the Judge Follow the Law in Pretrial Hearings