(Minghui.org) ל-8 תושבי העיר מיאן-ג'ו בפרובינציית סצ'ואן שנעצרו ב-28 במאי 2019 נקבע להופיע בבית דין של מועצת אן-ג'ואו ב- 29 באוקטובר. זאת ללא כל עילה חוקית, אלא משום שאינם רוצים לוותר על אמונתם בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

תמונה: 6 מתרגלים מבין ה-8 שנעצרו בערב ה-28 במאי  2019

המשטרה ערכה חיפוש וביזה בבתיהם למחרת היום ועצרה אותם כעבור יומיים במעצר מנהלי.

שני המתרגלים מר יאנג שון-צ'נג ומר גואו יואן-ג'ון עצורים במרכז המעצרים של הואה-גאי. ששת המתרגלות מוחזקות במרכז המעצרים של העיר מיאן-יאנג.

ב-28 ביוני אושרו המעצרים רטרואקטיבית על ידי משרד התביעה של מועצת אן-ג'ואו.

לכתבה קודמת:

Eight Sichuan Residents Face Further Prosecution for Their Faith