(Minghui.org)

אני עובדת בחווה חקלאית. פעם אחת כשזרעתי שדה תירס, שוחחתי עם אחת השכנות שעבדה לידי. סיפרתי לה על הפאלון גונג ועל הרדיפה. כשהזכרתי את תרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן, היא אמרה פתאום: "ידעתי שההצתה העצמית הייתה הונאה וזיוף". שאלתי אותה כיצד היא ידעה, ולהלן מה שסיפרה:

"כשהפאלון גונג החל להירדף לראשונה (בסביבות 1999), אפילו לפני ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן, הייתי פעם אחת במשרד הכפר וראיתי מכונית משטרה נעצרת ומתוכה יצאו כמה שוטרים.

אחד השוטרים אמר לראש הכפר שלנו: "לך תביא את המשוגע של הכפר שלך . האם הוא הפך משוגע אחרי שהחל לתרגל פאלון גונג?"

ראש הכפר אמר: "הוא מעולם לא תרגל פאלון גונג, אבל הוא משוגע כבר יותר מ-10 שנים כיום".

השוטר הלם בידו על השולחן ואמר: "אמרתי שהוא מתרגל פאלון גונג, אז זה מה שהוא עשה".

ראש הכפר נאלם דום. הוא הביט בבכירי הכפר סביבו ואמר: "ובכן, בכל מקרה ייתכן גם שאף אחד במשפחתו לא רוצה לטפל בו ".

כך קרה שהמשוגע מהכפר שלנו הוכנס לתוך רכב המשטרה. המשטרה העירה: "ראו, ראו, תרגול בפאלון גונג זה מה שגרם לו להיות כזה. הוא כל כך משוגע שאינו יודע דבר". לאחר מכן הם הסיעו את המשוגע לבית חולים לחולי נפש.

מאז, אף אחד בכפר אינו מאמין למר שהמק"ס אומרת בטלוויזיה. כולם חושבים שההצתה העצמית בכיכר טיאננמן הייתה תרמית מפני שהממשלה עשתה שימוש אפילו במשוגע שבכפר שלנו כדי לספר שקרים."