(Minghui.org)

ב-16 בינואר 2019 פרסם כתב העת הבלגי השבועי לחדשות "Knack"” כתבה מפורטת על הסרט "מכתב ממא-סאן-גי'אה". הסרט מספר על סון יי, מתרגל פאלון גונג שנרדף על ידי המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס).


צילום הכתבה בעיתון הבלגי "Knack"” על רדיפת הפאלון גונג על ידי המק"ס

הכתבה מסקרת את התחלת הרדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999 ואיך המשטר הסיני עוצר וכולא אלפי מתרגלים ללא הליכי משפט תקינים. המתרגל סון יי נעצר שוב ושוב. על אשתו כפו להתגרש ממנו, אחרת תפוטר מעבודתה והקריירה של אחיה תהיה בסכנה.

בכתבה יש דוגמאות כיצד המק"ס מסיתה סינים להשתתף ברדיפה למען גמול כספי. במהלך אולימפיאדת בייג'ינג ב-2008 המק"ס הידקה את שליטתה והציעה גמול בגובה של 5,000 יואן לאלה שידווחו לרשויות אם הם חושבים שמישהו הוא מתרגלי פאלון גונג.

הסרט התיעודי מתאר כיצד האמריקנית ג'ולי קיית' מאורגון מצאה מכתב בתיבת הקישואים לחג ההלואין שקנתה בחנות קיי-מארט. המכתב הכיל תחינה לעזרה מאדם העצור במחנה העבודה בכפייה מא-סאן-ג'יאה בשן-יאנג שבפרובינציית ליאו-נינג. הכותב, סון יי, תיאר בפרוטרוט כיצד נכלא באופן בלתי חוקי במחנה עבודה, עבר עינויים ונכפה עליו לעבוד בעבודת עבדים בהכנת מוצרים דקורטיביים לייצוא.