(Minghui.org)

גב' אאו רווי-יינג מהאזור האוטונומי של אורו-צ'ן במונגוליה התיכונה מתה ב-10 בינואר 2019, זמן קצר לאחר ששוחררה בערבות לאחר מעצרה בבייג'ינג בבית קרובים. היא מתה כתוצאה מאלימות משטרתית במעצר, אחרי שסירבה לוותר על הפאלון גונג.

גב' אאו ביקרה את קרוביה, גב' ג'אנג ובעלה, בבייג'ינג ב-26 ביוני 2018, כשקבוצת שוטרים דפקה פתאום על הדלת.

השוטרים פרצו פנימה לאחר שגב' ג'אנג סירבה לפתוח את הדלת. הם הפכו את הבית ועצרו את גב' ג'אנג, בעלה, את גב' אאו וקרובת משפחה נוספת שאינה מתרגלת פאלון גונג. קרובת המשפחה שאינה מתרגלת שוחררה כעבור 8 שעות במעצר בתחנת המשטרה. גב' ג'אנג, בעלה וגב' או-או הועברו מאוחר יותר לתחנת משטרת שינג-פנג ולאחר-מכן למרכז המעצרים של דא-שינג.

גב' אאו ובני משפחתה היו על כוונת המשטרה בשל אמונתם בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין.


השוטרים בביתה של גב' ג'אנג

בעלה של גב' ג'אנג זוכה ושוחרר ב-27 ביולי 2018, אך אשתו נותרה במעצר. גב' אאו הואשמה ב"הפרעה לסדר הציבורי", נוסח שמשתמשים בו לעתים קרובות כדי לעצור מתרגלי פאלון גונג. מאוחר יותר עורך הדין שלה סייע בשחרורה בערבות.

היא השתעלה ללא הרף ואיבדה משקל רב כשחזרה לביתה במונגוליה התיכונה. היא הגישה בקשה לביטול התיק המשפטי שלה, אך לא זכתה לתשובה.

אמה של גב' אאו, מתרגלת פאלון גונג אף היא, שוחררה זה לא כבר מכמה שנים בכלא כנקמת הרשויות על שהגישה תלונה משפטית רשמית נגד ג'יאנג דזה-מין, המנהיג לשעבר שהורה על קמפיין הרדיפה נגד הפאלון גונג ב-1999.

האם חשדה שבתה עברה התעללות במהלך מעצרה הקצר בבייג'ינג, אחרת אישה צעירה ובריאה כמוה לא הייתה מתה זמן קצר לאחר מעצרה.

גב' אאו היא המתרגלת השלישית שמתה תוך זמן קצר אחרי מעצרה.

גב' גואו ג'ן-שיאנג בת 82 מהעיר ג'או-יואן בפרובינציית שאן-דונג מתה שעות ספורות אחרי מעצרה ב-11 בינואר 2019 בשל הפצת חומרי פאלון גונג. ראה:

מתרגלת בת 82 מתה שעות אחדות אחרי שנעצרה בשל הפצת חומרי מידע לגבי הפאלון גונג

גב' סונג ג'או-הנג, בת 76, מורה שפרשה לגמלאות בעיר יו-שו בפרובינציית ג'י-לין מתה ב-14 בינואר 2019 במרכז המעצרים של יו-שו, 5 חודשים אחרי שנעצרה, משום ששוחחה עם אנשים על פאלון גונג. ראה:

Retired Teacher Dies in Custody Three Weeks Before Chinese New Year