(Minghui.org)

20 שנה עברו מאז החלה הרדיפה נגד הפאלון גונג, שיטה לשיפור הגוף והנפש שנלמדה בסין מאז 1992. במהלך הרדיפה בסין המתרגלים סובלים עינויים שקשה לתאר.

גרמניה מביעה בגלוי תמיכה בפאלון גונג

ד"ר בָּאֶרבֶּל קופלר, מפקחת פדראלית למדיניות זכויות אדם וסיוע הומניטארי העלתה הודעה לעיתונות באתר משרד החוץ הפדראלי של גרמניה, בה היא מגנה את בייג'ינג על רדיפתה נגד הפאלון גונג.

               צילום ההודעה לעיתונותשל ד"ר קופלר באתר משרד החוץ הפדראלי הגרמני

בהודעה לעיתונות נאמר: "במהלך 20 השנים האחרונות, המשטר הקומוניסטי הסיני התייחס בזדוניות מרושעת כלפי השיטה הרוחנית לטיפוח-תרגול – פאלון גונג. מתרגלי השיטה נרדפים ונעצרים ללא הליך משפטי תקין. דו"חות רבים מראים שמתרגלים מעונים ואפילו מתים במהלך המעצר. לציון יום השנה ה-20 לרדיפה, אני מודאגת מאוד שהמתרגלים בסין נמצאים עדיין בסכנה".

ד"ר קופלר דורשת מבייג'ינג "ללכת על-פי הקווים המנחים הבין-לאומיים ועל-פי החוקים הסינים, כדי להגן על זכויות אדם ובכלל זה על זכויותיהם של מתרגלי פאלון גונג".

היא מבקשת מהמשטר בבייג'ינג להגיב על "ההאשמות החמורות כלפיו: על שנים של קצירת איברים שיטתית ממתרגלי פאלון גונג עצורים" ו"להגביר לאלתר את השקיפות לגבי המקורות שלו לאיברים להשתלות, כמו גם להתיר כניסה חופשית של משקיפים עצמאיים למתקני המעצר שלו".