(Minghui.org) ב-10 במאי 2019 היום בו הייתה אמורה להשתחרר מתקופה של 3 וחצי שנים בכלא, בעלה ובנה של גב' וואנג שיאו-יינג באו לאסוף אותה מכלא הנשים בשין-ג'יאנג, והספיקו לראות שהיא נחטפת משם.

חבר הוועדה הפוליטית-משפטית (PLAC) מעיירת מגוריה של גב' וואנג ו-2 אנשים ממשרד המשפטים של העיירה חטפו אותה משטח בית הכלא. בעלה הספיק לראות אותם דוחפים אותה לתוך מכונית ונוסעים משם.

גב' וואנג נשלחה לכלא בשל סירובה לוותר על אמונתה בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז 1999.

מאוחר יותר קיבל בעלה של גב' וואנג חשבון ממרכז מקומי לשטיפת מוח בדרישה לשלם עבור ארוחותיה שם. בדף החשבון צוין שאם יסרב לשלם, הם יפסיקו לספק לה אוכל. רק אז הבין בעלה שהיא נלקחה למרכז לשטיפת מוח כדי שיוכלו להמשיך לרדוף אותה שם עד שתוותר על אמונתה.

אחר-כך אימת בעלה שעוד תריסר מתרגלי פאלון גונג עצורים גם כן במרכז הזה לשטיפת מוח. מאלצים אותם כל יום לצפות בסרטי ווידיאו המכפישים את הפאלון גונג. יש שם מומחים לפסיכולוגיה שנוהגים לשוחח איתם ומנסים לכפות עליהם לוותר על אמונתם.

לדברי בעלה של גב' וואנג, המרכז לשטיפת מוח נמצא כיום במקום בו היה מרכז המעצרים טואן 123. בנוסף למתרגלי פאלון גונג עצורים שם גם דיסידנטים אחרים, הכוללים אנשים דתיים מאמונות שונות, מגישי עצומות ואויגורים.