(Minghui.org)

כדי לאפשר לעוד אנשים ללמוד על פאלון גונג (הידוע גם בשם פאלון דאפא) ולהשיג הבנה טובה יותר לגביו, הנהלת מערכת מינג-הווי השיקה את מרכז הפרסום של מינג-הווי, ארגון ללא רווח שמשימתו לייצר ספרים אלקטרוניים מודפסים, כתבי עת, מאמרים ותוכן מולטי-מדיה, כמו גם להשתתף באירועים רלוונטיים.

הפרסומים האלה יתמקדו ב:

1. התועלת שמביא התרגול פאלון גונג, הכוללת שיפור בבריאות הפיזית וברווחה הרוחנית. 2. עדויות מיד ראשונה על הרדיפה נגד הפאלון גונג המתנהלת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. 3. גורמי התרבות המסורתית המסייעים לצמיחה אישית.


צילום מסך של אתר הפרסום של מינג-הווי (https://www.mhpublishing.org )

מינג-הווי מפרסמת את המהדורה האנגלית של דו"ח זכויות אדם ליום השנה ה-20 לרדיפה

מרכז הפרסום של מינג-הווי הציג את המהדורה האנגלית של דו"ח מינג-הווי לזכויות אדם הסוקר בהרחבה את הרדיפה אותה סובלים מתרגלי פאלון גונג מידי המפלגה הקומוניסטית הסינית משום שהם שומרים על אמונתם. הדו"ח מבוסס על נתונים ועדויות מיד ראשונה שנאספו על ידי אתר מינג-הווי במשך שני העשורים האחרונים.

הדו"ח באנגלית מאורגן ב-6 חלקים:

חלק ראשון: דו"ח רדיפה (אפיונים, שיטות, חומרה והפרות זכויות אדם) חלק שני: מצב עכשווי של הפאלון גונג חלק שלישי: העבריינים העיקריים של הרדיפה חלק רביעי: 250,000 תביעות משפטיות הוגשו נגד ג'יאנג דזה-מין חלק חמישי: הפרכת קמפיין מידע מטעה על ידי המשטר הקומוניסטי בסין חלק שישי: קצירת איברים- פשע חסר תקדים

אנו מקווים שהדו"ח הזה יעזור לעוד אנשים להבין את הרדיפה והפרות זכויות אדם שהתבצעו נגד פאלון גונג על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני.

כתובת האתר: https://www.mhpublishing.org