(Minghui.org)

מאז שנכנס יו שן בינואר 2018 לתפקיד מפקד מחלקת המשטרה וסגן ראש העיר יו-שו, נעצרו יותר מ-100 מתרגלי פאלון גונג בעיר ללא עילה חוקית.

פאלון גונג הידוע גם בשם פאלון דאפא הוא שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי הסיני מאז 1999.

דווָח שכדי לאמוד את ביצועי המשטרה הורה יו על מערכת הישגים חדשה. כל שוטר זוכה ל- 10 נקודות בכל פעם שהוא עוצר מתרגל פאלון גונג, ורק נקודה אחת על כל 2 חשודים שנעצרים, מה שאומר שמתרגל פאלון גונג אחד שווה ערך ל-20 חשודים שאינם מתרגלי פאלון גונג.

כאשר מתרגלים שהיו על הכוונת נעצרו, אם היו להם בעיות בריאות והם לא עמדו בקריטריון להכנסה למרכז המעצרים המקומי, השוטרים בכל זאת לקחו אותם למרכז המעצר כדי לסיים את עבודת הניירת, מפני שהנקודות לא ייחשבו אם המתרגלים ישוחררו בתחנת המשטרה.

על-פי מידע שנאסף על ידי אתר מינג-הווי, יותר מ-80 מתרגלים נעצרו ב-2018, 20 נעצרו בין ינואר למארס 2019 ו-5 הוטרדו על ידי שוטרים באותה תקופה.

להלן פרטים על מעצרים שנערכו עד כה ב-2019:

מר ג'ונג ג'יאן-הואה- נעצר ב-2 בינואר 2019 בביתו. שוחרר כעבור 5 ימים במעצר.

גב' ליו פנג-באו, גב' דינג לי-ג'יה, גב' ייואנג יאן-ג'יה- נעצרו ב-7 בינואר כשתלו כרזה עם מסרים על פאלון גונג. השוטרים החרימו את האופנוע של גב' ליו וחומרי מידע שהביאו. בבתיהן של גב' דינג וגב' יאנג נערכו חיפושים וביזה.

כל שלוש המתרגלות הועברו למרכז המעצרים אחרי 6 ימים, ונכון לאמצע מאי 2019 הן עדיין עצורות שם. הן עומדות לנוכח המשך תהליך הרשעה לאחר שמעצרן אושר על ידי משרד התביעה.

גב' צ'אי שיו-הואה- נעצרה ב-26 בינואר. השוטרים עקבו אחריה לביתה ועצרו את אחותה- גב' צ'אי שיו-ג'י עם שני הנכדים שלהן. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בבתיהן של השתיים והחרימו ספרי פאלון גונג ומחשבים. אחד השוטרים לפת בחניקה את אחד הנכדים ושאל אותו אם הוא מתרגל פאלון גונג. הילד היה אחוז חרדה.

גב' וואנג פנג-ג'ואן- נעצרה ב-11 בפברואר במאפיה שבבעלותה של גב' באי לי-ג'ון שנעצרה אף היא. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בבתי שתי המתרגלות והחרימו כל מה שהיה קשור לפאלון גונג. שתי המתרגלות הועברו למרכז מעצרים מקומי אחרי שהוחזקו 5 ימים במעצר משטרה.

גב' הואנג יורו- נעצרה בביתה ב-12 בפברואר ובביתה נערך חיפוש. היא שוחררה מאוחר יותר באותו היום, אחרי שמרכז המעצרים סירב לקבל אותה עקב מצב רפואי.

גב' מו גווי-רונג וגב' ג'או יו-לאן- נעצרו בבתיהן ב-13 בפברואר. השוטרים ניסו להחרים לגב' מו את ספרי הפאלון גונג אבל הניחו להם אחרי מחאה חזקה מצידה. היא שוחררה אחרי 5 ימים במעצר. בביתה של גב' ג'או ערכו חיפוש וביזה וכפו עליה לספק מידע על 3 מתרגלים אחרים. היא שוחררה למחרת אותו יום.

גב' מא לינג-שי- נעצרה ב-22 בפברואר אחרי ששוטרים מצאו בביתה נגן מוסיקה עם הרצאות ומוסיקה של תרגילי הפאלון גונג. היא הוחזקה במעצר 5 ימים במרכז המעצרים של יו-שו.

גב' גאו יאן-ג'ן- נעצרה באחד במארס אחרי שזוהתה ברחוב על ידי המשטרה. בתחנת המשטרה כפו עליה לכתוב הצהרה לוויתור על הפאלון גונג. היא סבלה מעוויתות בתחנה ואושפזה בבית חולים. למחרת היום היא שוחררה.

מר ג'אנג פנג-ג'ון- נעצר בביתו ב-7 במארס והוחזק 5 ימים במעצר במרכז מעצרים מקומי.

גב' יו אי-הואה- נעצרה ב-13 במארס. השוטרים ערכו חיפוש וביזה בביתה ללא צו חיפוש והחרימו את ספרי הפאלון גונג שלה. היא הוחזקה במעצר במשך 5 ימים ושוחררה.

גב' יאנג פו-ג'ן- נעצרה ב-14 במארס ובביתה נערך חיפוש וביזה. היא הוחזקה במעצר במשך 5 ימים.

גב' וון-לי וגב' צאו- שביקרו את גב' ני נעצרו ב-21 במארס. בבתי שתיהן נערכו חיפוש וביזה. גב' ני איבדה את הכרתה בתחנת המשטרה. במהלך בדיקה גופנית התגלה שגם גב' צאו סובלת מבעיה בלב. שתיהן שוחררו באותו היום.

מר פאן יון-פנג- נעצר בביתו ב-26 במארס אחרי שתלה מידע לגבי פאלון גונג באזור השכונתי. המשטרה ערכה חיפוש בביתו והחרימה את ספרי פאלון גונג שלו ופריטים הקשורים לשיטה. הוא נעצר למשך 8 ימים במתקן מעצר ולאחר מכן הועבר למרכז המעצרים. כיום הוא עומד בפני תהליך הרשעה אחרי שמעצרו אושר.

גב' ג'אנג פנג-רונג- נעצרה בביתה ב-27 במארס והוחזקה במעצר למשך 15 יום לאחר שנערך חיפוש וביזה בביתה.

מקרי הטרדות של מתרגלים

גב' האן שיאו-ג'ן- שוטרים פרצו לביתה בהיעדרה ב-27 בינואר. הם ערכו חיפוש בבית מול בעלה המרותק למיטה ולקחו עימם שני תכשיטים עם עיצובים של הפאלון גונג.

גב' ליו ג'או-מיי- שוטרים ערכו חיפוש בביתה ב-18 בפברואר ועזבו מבלי שמצאו משהו שיעניין אותם

מר הו יאן-ג'אנג- ב-8 במארס דפקו 5 שוטרים על דלת ביתו. הם הלכו לדרכם כשגילו שלא היה בבית.

מר ג'אנג שינג-שיאנג- 3 שוטרים ניסו להטריד אותו פעמיים ב-13 וב-15 במארס. בשתי הפעמים הוא לא היה בבית. השוטרים ערכו חיפוש בבית ועזבו מבלי למצוא דבר.

גב' לי יא-פן- בשנות ה-60. שוטרים הטרידו אותה פעמיים ב-13 וב-15 במארס. הם ערכו חיפוש בביתה ועזבו מבלי למצוא דבר.

כתבה בנושא:

בעיר יו-שו (פרובינציית ג'י-לין) שוטרים עצרו מתרגלי פאלון גונג ללא עילה חוקית כדי להשיג לעצמם נקודות בונוס על ביצועיהם בסיכום השנה