(Minghui.org)אירוע "ההצתה העצמית" שבוים בכיכר טיאננמן היה תחבולה ששימשה ציר מרכזי בתעמולת  המשטר הסיני, ואפשרה לו להציג את הפאלון גונג באור דמוני בעיני אזרחי סין, כאילו שהשיטה מעודדת את מתרגליה להתאבד בשריפה עצמית.

הפאלון גונג (פאלון דאפא) הוא שיטה לטיפוח גוף ונפש שעקרונותיה הם "אמת-חמלה-סובלנות". אנשים המתרגלים בשיטה שואפים להטמיע ערכים אלה בחייהם. הם שואפים להיות אנשים טובים יותר, והם שומרי חוק. בשנים הראשונות של הפצת הפאלון גונג, אזרחים רבים בסין תרגלו בה, ואזרחים רבים שלא תרגלו ידעו עד כמה השיטה מצוינת, ושמי שמתרגל בה זוכה לבריאות גופנית ונפשית. השיטה זכתה לפופולריות עצומה בזמן קצר מאוד.

כאשר ג'יאנג דזה-מין, המנהיג לשעבר של המק"ס, החליט להכחיד את הפאלון גונג, הוא הפעיל את כל מנגנוני המדינה ואף הקים באופן מיוחד את "משרד 610" – סוכנות דמוית גסטפו שתפקידה היה להוציא לפועל את מדיניות הרדיפה שלו. ל"משרד 610" ניתנו סמכויות-על, מעל כוחות האכיפה והרשות השופטת, כדי שכל הרשויות ומנגנוני החוק יעבדו במתואם להוראה של ג'יאנג: להשמיד אותם פיזית, לנשל אותם מכספם, ולפגוע במוניטין שלהם.

תרמית "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן" שבוימה על ידי המשטר נועדה לפגוע במוניטין של השיטה ושל המתרגלים בה, ולגרום לדעת הקהל בחברה הסינית ובקהילה הבין-לאומית לפנות נגדם, ולאפשר לג'יאנג לרדוף אותם באין מפריע. ראה דיווחים על הרדיפה.

התקשורת בסין, כתובה כמשודרת, נשלטת כולה על ידי המשטר של המפלגה הקומוניסטית הסינית (מק"ס), ומשמשת בדרך של שגרה ככלי להחדרת המסרים של המק"ס לכל אורך חייו של האזרח.

הווידיאו המתאר את התקרית הוקרן שוב ושוב בזמן שיא בכל רחבי סין, והנושא הועלה בתעמולה משודרת וכתובה כדי לחלחל לתודעת האזרחים בסין. רבים האמינו למה שראו ושמעו, ואף היו מוכנים להלשין על בני משפחתם. עד היום מלשינים אזרחים שהלכו שולל אחר התעמולה על מתרגלי פאלון גונג המשוחחים על הפאלון גונג, או המוסרים עלון מידע על השיטה או על הרדיפה נגדם.

אנו מזמינים אתכם לצפות בניתוח שנעשה מחוץ לסין על סרטון התעמולה המבוים ולקרוא את העדויות על הנושא במאמרים מטה:

חייב להיות שכתבי טלוויזיית CCTV ידעו מראש על ביום תרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן

ראש "משרד 610" של פרובינצייה היה עד לתכנון ולביום "תרמית ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן, ששימשה כתעמולת הכפשה נגד הפאלון גונג

עד ראייה לתרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן: "זה התבצע על ידי יחידה צבאית"

תרמית ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן: דעה מקצועית של מומחה להצתות

עדות: תרמית "ההצתה העצמית" נרקחה במכוון על ידי הממשלה

שני עדי ראייה מספרים על תרמית "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן: בוימה על ידי המשטר לצורכי תעמולה

כולנו עושים בחירה ברדיפה נגד הפאלון גונג – וגם התקשורת עושה בחירה

מרכז המידע של הפאלון דאפא: האם המשטר הסיני "עבד" על כלי התקשורת של העיר ניו יורק?

עשר שנים לאירוע המבוים של "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן": שני דיווחים מאתר מינג-הווי הזהירו מראש על כוונת המשטר לבצע תרמית תעמולתית

"ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן הייתה מפוברקת

עשור לביום תרמית "ההצתה העצמית בכיכר טיאננמן" על ידי המשטר בסין כדי להצדיק שנאה נגד הפאלון גונג

ספר לימוד מנוצל בבתי ספר יסודיים בסין לתיאור שקרי של אירוע ה"הצתה העצמית", ולהסתת הילדים לשנאת פאלון גונג

מתרגלי פאלון דאפא בניו יורק קוראים לסוכנות הידיעות Associated Press לתקן את דיווחה המטעה

האפוק טיימס: אירוע "ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן הוא למעשה תרמית

מרכז המידע של הפאלון דאפא: חקירה חושפת שקרים נוספים בסיפורו של המשטר הסיני בנוגע להצתה העצמית בכיכר טיאננמן

הודעה לעיתונות מהארגון העולמי לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג (WOIPFG) בנוגע לתקרית ההצתה העצמית בטיאננמן

הצהרה לעיתונות מאת הארגון העולמי לחקירת הרדיפה של הפאלון גונג בנוגע לתקרית ההצתה העצמית בטיאננמן

הארגון הבינלאומי לחקירת רדיפת הפאלון גונג מקים ועדה בינ"ל לחקירה של "תקרית ההצתה העצמית" בכיכר טיאננמן