לתלמידי הדאפא הנוכחים בוועידת הפא של אירופה: ברכות!

הטיפוח של תלמידי הדאפא אינו רק למען ההגעה האישית שלהם לשלמות. הוא כדי לסייע למאסטר להציל ישויות חיות. זה משום שבאתם עם משימה. זאת הסיבה שיכולתם להיעשות תלמידי דאפא

נושאים מהותיים


מאמרים אחרונים

© Copyright Minghui.org 1999-2019