(Minghui.org)

כתבת רשת קלירוויסדום סו ג'ינג מדווחת, כי ב-29 באוגוסט, 2004, בשעה שהוועידה הרפובליקנית הלאומית של ארצות-הברית עמדה להיפתח  בניו-יורק, רפובליקנים ידועים רבים ומספר רב של תיירים החלו להיאסף במנהטן, ומשטרת ניו-יורק החלה להגביר את אמצעי הביטחון. מתרגלים רבים מצפון אמריקה, ומארצות אחרות בעולם נאספו כדי לנצל את הזדמנות הפז ולאפשר ליותר אנשים לשמוע על פאלון גונג ולהסב את תשומת ליבם לרדיפה המתנהלת בסין. הם ערכו מצגות נגד העינויים במקומות הומים במנהטן וחילקו עלונים רבים להבהרת האמת. אחרי שהאנשים שמעו את העובדות, הם גינו בזה אחר זה את הרדיפה הלא אנושית, וברכו את מתרגלי הפאלון גונג על מאמציהם לסיימה.

מצגת נגד עינויים בברודווי, בין הרחובות 72 ו-73


מצגת נגד-עינויים בבטרי פארק


מצגת נגד-עינויים בסנטרל פארק


מצגת נגד-עינויים ליד  מוזיאון המטרופוליטן

הצגת כרזות  של פאלון גונג והדגמת תרגילים בכיכר יוניון משכו את תשומת ליבם של אלפי אנשים


מצגת נגד עינויים ליד מלון וולדורףמצגת נגד עינויים בצומת הרחובת ברודווי ויוסטוןמצגת נגד עינויים בצומת שבין רחוב 59 ושדרת לקסינגטון


מצגת נגד עינויים ליד מלון וולדורף (אבניו פארק)