(Minghui.org)

מתרגל הפאלון גונג גי'אנג דה-טינג מנפת ליאו-יאנג נעצר ללא עילה חוקית ב-28 ביוני 2016. הוא שוחרר ב-7 ביולי בשל מצבו, ומת באותו ערב. ראה: תושב ליאו-נינג מת 9 ימים ממעצרו כי סירב לוותר על הפאלון גונג; המשפחה חושדת שהוא עונה

משפחתו חושדת שעבר עינויים משום שעל גבו היו חבלות בלתי מוסברות כשהיה במעצר. כנראה שנגרמו לו גם פגיעות פנימיות.

יום לאחר מותו הגיעו בכירים אחדים לביקור אצל קרובי משפחתו של ג'יאנג והזמינו אותם למשרדם להסדיר את רישומי המקרה.

אשתו של ג'יאנג לא הייתה נוכחת. היא עצמה נעצרה בנובמבר 2015 ונגזרו עליה 18 חודשים בכלא לאחר שהגישה תלונה פלילית רשמית נגד ג'יאנג דזה-מין המנהיג הסיני שלעבר. היא רואה בו אחראי לרדיפה שסבלו היא ובעלה בשל סירובם לוותר על אמונתם בפאלון גונג.

מר גי'אנג לאחר שחרור ממעצר

חבלות על גבו של מר ג'יאנג

נרדף במחנה עבודה

מר ג'יאנג, תושב הכפר ג'יאנג-ג'ון-פאנג נעצר כבר במאי 2001 בשל תרגול בפאלון גונג. הוא נלקח למחנה עבודה בכפייה שי-זווי-דזי למשך שנה וחצי. הוא שוחרר בנובמבר 2002.

מר ג'יאנג, שמשקלו היה 45 ק"ג בלבד, אולץ במחנה העבודה בכפייה לסחוב שקי מלט כבדים וטיפס על גרמי מדרגות רבים, פעם אחת נאלץ לסחוב יותר מ-20 שקי מלט על גבו עד לקומה הרביעית. החיכוך מהשקים ששפשפו את עורו גרם לדימום בצווארו.

בכירים בכפר ובעיירה המשיכו להטריד את מר ג'יאנג גם לאחר שחרורו. הם ניסו ללחוץ עליו לוותר על התרגול בפאלון גונג.

באוגוסט 2006 הוא נלקח למרכז לשטיפת מוח. הוא הצליח לברוח אך נאלץ להתרחק מביתו כדי להימנע מרדיפה נוספת. החווה שלו, על שטח של כ-25,000 מטר רבועים, נותרה ללא טיפול.