(Minghui.org)

כשביקר מר סון את בתו בכלא ב-7 בפברואר 2016 הוא בקושי יכול היה להאמין למראה עיניו. בתו, סון מין, שהייתה פעם מורה אהובה, ובריאה בחטיבת הביניים נישאה על גבו של מישהו לחדר הביקורים של כלא הנשים בליאו-נינג. היא לא יכלה ללכת. למרות חולשתה היא שמחה כשראתה את אביה ואחותה.

גב' סון נעצרה ביוני 2016 בשל תרגול בפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. ביולי 2017 נגזרו עליה 7 שנים בכלא.

מספר ימים לאחר שהועברה לכלא הנשים בליאו-נינג, בכירים בכלא צלצלו למר סון ואמרו לו שבתו אובחנה עם מחלות קשות אחדות והיא נמצאת על סף מוות. הם הורו לו לשלוח כסף להוצאות הרפואיות שלה. מר סון נסע לכלא בדצמבר, אבל הרשויות סירבו לאפשר לו לראותה.

אחרי יותר מחודשיים, הותר לו סוף סוף לראות את בתו, אף על-פי שהביקור נערך תחת עינם הפקוחה של הסוהרים. כמו בכל כלא בסין, אסירות בכלא הנשים בליאו-נינג אינן יכולות להביע את מצוקתן בגלוי לבני משפחותיהן במהלך הביקורים. אם הן עושות זאת, הסוהרים נכנסים מייד לפעולה ומענישים אותן. האסירות אינן יכולות להתלונן על עבודה יתרה או שאין להן מספיק אוכל, או על היחס הבלתי אנושי כלפיהן וכו'.

אולם בני משפחתה של גב' סון חושדים שמונעים ממנה בגדים מתאימים או כלי מיטה. כמו כן הם חושדים שרשויות הכלא אינן מאפשרות לה לרכוש את הנחוץ לה בחנות הכלא, כצורה נוספת של ענישה. כששאלו אותה אם קר לה, היא השיבה: "לאנשים אחרים לא קר אבל אני סובלת מקור". כשנשאלה אם היא זקוקה לכסף היא ענתה: "אפילו אם תתנו לי, אין כל סיכוי שאוכל להשתמש בו".

פרטים נוספים על המקרה בכתבה: ♦ לאב לא מאפשרים לבקר את בתו הגוססת בכלא, אך דורשים שישלם על טיפול רפואי עבורה; הבת הייתה במצב בריאות תקין לפני שנכלאה רק בשל אמונתה