(Minghui.org)

שני עורכי דין לזכויות אדם המייצגים 8 מתרגלות פאלון גונג ב-2 תיקים שונים הגישו תלונה משפטית נגד שני בכירים בבית הדין על הזנחה פושעת.

פאלון גונג, הידוע גם כפאלון דאפא, הוא שיטה רוחנית לגוף ולנפש שנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין מאז יולי 1999.

על כל שמונת המתרגלות בשני המקרים נגזרו תקופות בכלא על ידי בית הדין של מחוז הווי-לי, בשל סירובן לוותר על אמונתן. כל השמונה הגישו ערעור בבית דין הביניים של לאנג-שאן-ג'ואו, שביטל את פסקי הדין המקוריים והורה על אותו בית דין לערוך משפטים מחודשים.

בשני המשפטים המחודשים נערכו 3 שימועים בסך הכול. בכל 3 הפעמים חסמו בפני שני עורכי הדין- מר לי ומר לו את הכניסה לאולם בית הדין, כך שהם לא יוכלו להגן על הלקוחות שלהם.

המקרה האחרון קרה ב-29 בנובמבר 2018, כשלחמש מתרגלות מתוך השמונה, קבעו שימוע שני במשפט המחודש בפני השופט. המתרגלות נדהמו לראות כעבור כמה דקות שבית הדין מינה להן עורך דין חדש שמעולם לא אישרו.

עורכי הדין המקוריים שלהם, מר לו טינג-גה ומר לי שיונג-בינג מאשימים את יאנג לו-פו (נשיא בית הדין של מחוז הווי-לי) ואת לואו וון (סגן נשיא בית הדין) בכישלון הטלת משמעת על השופטים שלהם ובשיתוף פעולה זדוני עמם כדי למנוע בצורה בלתי חוקית את זכותם של עורכי הדין להגן על לקוחותיהם.

התיק המשפטי נגד חמש מתרגלות

חמשת המתרגלות נעצרו ב-30 בינואר 2016 בשל הפצת חומרי פאלון גונג.

הן הועמדו למשפט בבית סין של מחוז הווי-לי בספטמבר 2016 וכעבור 3 חודשים נגזרו עליהן עונשי מאסר בכלא. על גב' מא –שנה ו-4 חודשים, על גב' ג'נג, גב' לואו וגב' דונג שנה אחת ועל גב' שן שנה בכלא ושנה על תנאי.

חמשת המתרגלות עתרו לבית דין הביניים בלאנג-שן-ג'ואו שפסק ב-27 במאי 2017 לבטל את גזר הדין המקורי ולהעמידן למשפט מחודש.

ב-26 באוקטובר 2018 התקיים השימוע הראשון במשפט החדש. אחרי ששני עורכי הדין עברו את בדיקת הביטחון בבניין בית הדין, 4 פקידי בית המשפט עצרו בעדם ודרשו מהם להשאיר את תיקי המסמכים שלהם מאחור.

תיקי המסמכים הכילו את כל המסמכים שהכינו עורכי הדין למשפט המחודש. יתר על כן אין חוק האוסר על סנגורים לשאת עמם תיקי מסמכים לתוך אולם בית הדין. עורכי הדין מחו על הדרישה הבלתי חוקית וצולמו והוקלטו בווידיאו על ידי אדם בלתי מזוהה.

כשהתחדש השימוע ב-29 בנובמבר 2018 נתקלו שני עורכי הדין לו ולי בפקיד בית הדין לי מינג, שתקף אותם בזמן שהגנו על 3 המתרגלות אחרות בתיק השני. עורכי הדין הזעיקו מיד את המשטרה כדי להוציאו מבית הדין. מאוחר יותר הם כתבו בתלונתם נגד נשיאי בית הדין יאנג ולואו שאסור היה עליהם לאפשר את המשך עבודתו של הפקיד לי מינג בבית הדין.

כשסירבו למסור את תיקי המסמכים שלהם, לא אפשרו להם להגן על לקוחותיהם. במקום זאת מינה השופט סנגור חדש למתרגלות. כשראו המתרגלות את הפנים החדשות, הן סירבו לאשר אותו כסנגורן. השימוע התבטל.

עורכי הדין הותקפו בעבר באותו בניין בית הדין

שני עורכי הדין מר לו ומר לי ביחד עם עוד עורך דין ייצגו 3 מתרגלות פאלון גונג אחרות שהועמדו למשפט באותו בית דין של מחוז הווי-לי.

שלושת המתרגלות נעצרו ב-24 באוגוסט 2016 בשל סירובן לוותר על פאלון גונג.

ב-17 בנובמבר 2017 נערך השימוע הראשון שלהן. השופט צ'יו יון הורה על שלושת עורכי הדין למסור את תיקי המסמכים ואת המחשבים הניידים שלהם [דרישה לא חוקית ולא הגיונית – המת']. עורכי הדין טענו שאינם יכולים לעשות את עבודתם ללא המחשבים והמסמכים וסירבו להיענות לדרישה. השופט הפסיק מיד את השימוע.

כשירדו במדרגות, כמה פקידי בית הדין שמעו את עורכי הדין דנים בהגשת תלונה נגד השופט צ'יו ודחפו אותם כנקמה. מר לו החל להקליט את הסצנה והוכה נמרצות. הוא נחבל קשות ונזקק לטיפול ביחידה לטיפול נמרץ בבית חולים המקומי.

השופט צ'יו חידש את השימוע ב-30 בנובמבר 2017 בזמן שמר לו התאושש עדיין מהחבלות ושני עורכי הדין האחרים לא היו זמינים. הוא מינה 3 עורכי דין חדשים לשלושת המתרגלות, שמחו על כך וסירבו לענות על שאלות.

ב-28 בדצמבר 2017 גזר השופט על גב' צווי- 3 שנים בכלא ועל גב' הואה וגב' ג'אנג 3 שנים ו-3 חודשים.

המתרגלות הגישו עתירות בבית דין הביניים של מחוז ליאנג ג'ואו, שהורה ב-18 באפריל 2018 לבטל את גזרי הדין המקוריים ולערוך להן משפט מחודש.

השימוע במשפט המחודש נערך בבית הדין של נפת הווי-לי ב-16 באוגוסט 2018. שני עורכי הדין לי ולו המשיכו לייצג את שלושת המתרגלות. ושוב לא אפשרו להם להכניס את תיקי המסמכים והמחשבים שלהם לאולם בית הדין. כשמחו על הדרישה הבלתי חוקית, השופט המכהן גירש אותם משם.

לכתבות קודמות:

עורכי דין בסין דורשים פיצוי מהמדינה לאחר שפקידי בית הדין נהגו בהם באלימות בייצגם מתרגלות של פאלון גונג

בית דין לערעורים מבטל פסקי דין אשם נגד מתרגלות פאלון גונג וקובע משפט חדש

בית דין בסצ'ואן מכה סנגורים של מתרגלות פאלון גונג ומקיים משפט נוסף בהיעדרם