(Minghui.org)

עוד ועוד סינים מבינים מהו הסיפור האמיתי מאחורי הרדיפה נגד הפאלון גונג, וזאת באמצעות מאמציהם הבלתי נלאים של מתרגלים במשך יותר מעשור שנים. בשנים הראשונות של הרדיפה שהמשטר מנהל נגד הפאלון גונג החל מ-1999, אזרחים בסין האמינו לתעמולה האינטנסיבית של המפלגה שהציגה את הפאלון גונג באור שלילי. במקביל, הם פחדו מנקמת המפלגה והעדיפו לא להרים את קולם. אבל המצב משתנה כיום בצורה דרמטית.

בפרובינציית הה-בי הושקה עצומה הקוראת להפסקת הרדיפה ותוך 20 יום חתמו עליה 6,452 איש. מלבד החתימה מביעים אנשים רבים את תמיכתם הכנה בפאלון גונג. להלן כמה סיפורים על תומכים כאלה.

יו"ר וועדת הנשים רוצה לחתום על העצומה

אנשים רבים חותמים על העצומה כשהמתרגלים עוברים מדלת לדלת להחתים אותם על העצומה. יש אנשים שלא רק חותמים, אלא מספרים על כך גם לאנשים אחרים. אפשר לשמוע ברחובות הכפר אנשים שואלים: "כבר חתמת על העצומה לסיים את הרדיפה?" יושבת ראש וועדת הנשים בכפר שמעה על העצומה ופנתה לביתה של אחת ממתרגלות הפאלון גונג. "אני עדיין לא חתמתי. גם אני רוצה לחתום. גם אני רוצה לקרוא לסיום הרדיפה", אמרה.

"זה עניין חמור"

אחד האנשים קרא בעצומה שהמפלגה הקומוניסטית הסינית (המק"ס) קוצרת איברים ממתרגלי פאלון גונג. "זה עניין חמור המתייחס לחיי אנשים", אמר. "אני חותם לתמוך בכם. אני מתנגד לרצח".

חקלאי מבקש מחבריו לחתום

אחד החקלאים למד על הפאלון גונג וחתם על העצומה. לאחר מכן התקשר לחבריו וביקש אותם לחתום גם כן. הוא סיפר: "גמרתי את כל הקצבת השיחות שלי בטלפון, אבל עוד 19 אנשים הסכימו לחתום על העצומה".

"המתרגלים בכפר שלנו הינם כולם אנשים טובים"

חקלאי אחר חתם בשמחה על העצומה וגם הוא צלצל לחקלאים נוספים ואמר להם: "בואו לכאן לחתום על העצומה הזאת שקוראת לסיים את רדיפת הפאלון גונג. אנחנו יודעים שהמתרגלים בכפר שלנו כולם אנשים טובים. צריך להיות לנו מצפון ולתמוך בהם". כולם חתמו.

אנשים מכפרים אחרים חתמו

כמה אנשים מכפר אחר שבאו לבקר את קרובי משפחתם ראו את העצומה. אחד מהם אמר שהם יחתמו וביקש: "בבקשה רשמו את שמות כל בני המשפחה שלנו על העצומה. המק"ס מרושעת כל כך. הם מושחתים וקוצרים איברים ממתרגלים חיים. הם רוצחים מתרגלים בעבור כסף".

"פאלון גונג הוא טוב"

מתרגלת אחת הלכה לשוק להחתים אנשים על העצומה. אנשים רבים שהבינו את האמת לגבי הרדיפה חתמו. אחד מהם אפילו צעק בקול: "פאלון גונג הוא טוב".

היו אנשים שלא רק חתמו בשמם, אלא רשמו גם הערה: "פאלון גונג הוא טוב".

עוד ועוד אזרחים בסין מתעוררים ללכת על פי מצפונם

להלן מספר דוגמאות להתעוררות של אזרחים סינים להתנגדות שקטה לרדיפת הפאלון גונג, חרף הסיכון שהם נוטלים על עצמם:

שוטרים איימו על תושבים שחתמו על עצומות לשחרור מתרגלי פאלון גונג – האיומים גרמו להגברת התמיכה בעצומות

סין: יותר מ-6000 איש חתמו על עצומה נגד קצירת איברים בכפייה ממתרגלי פאלון גונג חיים

מתרגל שובת רעב 500 יום כמחאה על מאסרו – 8,000 אזרחים חתמו על עצומה לשחרורו

יותר מ-4,000 אזרחים חתמו על עצומה לשחרור של מתרגלי פאלון גונג בצ'ן-ג'ואו שבהו-נאן

יותר מ-1000 אזרחים סינים חתמו על עצומה לשחרר מתרגלי פאלון גונג מכלא ג'יא-מו-סי

פרובינציית הה-ביי, סין: חרף הסיכון – 10,955 אזרחים חתמו על עצומה נגד רדיפת הפאלון גונג

2000 איש חתמו על עצומה התומכת במתרגלי פאלון גונג עצורים בצ'ן-ג'ואו

1100 חתמו על העצומה האחרונה הקוראת לשחרורו של מתרגל פאלון גונג

כמעט אלף טביעות אצבע על עצומה להצלת מתרגל מראות על תמיכה חזקה בפאלון גונג