• שאן-דונג: מתרגלת נעצרה על צילום תמונות של שחזור עינויים, עורך דינה ומשפחתה מאוימים
 • ליו יו-שיו כלואה באופן בלתי חוקי במשך יותר מחצי שנה; ילדיה ללא השגחה נאותה
 • ציור: שיעור
 • תלמידים לומדים את העובדות על הפאלון גונג ממורם בבית הספר
 • למתאמים יש תפקיד חשוב בסיוע למאסטר בתיקון הפא
 • כ-31 מתרגלי פאלון גונג נעצרו בפרובינציית גאן-סו – 9 מהם עדיין עצורים
 • התנסויות מהבהרת האמת בפרויקט RTC
 • כחמישים מתרגלי פאלון גונג נשלחו למרכז המעצרים בשן-יאנג במהלך ששת החודשים האחרונים
 • ללמוד לחפש פנימה
 • גב' פאן גווי-יינג מתה כתוצאה מהתעללות פיזית ונפשית בכלא
 • מר ווי ווי-האי שנעדר מזה 11 שנים הוא כנראה אחד מ-65,000 מתרגלים שאיבריהם נקצרו בכפייה
 • חוויה טראומתית: מורי ביה"ס כלואים ללא עילה חוקית, תלמידים נעצרים ונחקרים על ידי המשטרה ללא רחם
 • גב' וואנג סו-פאנג כלואה באופן בלתי חוקי ועורכי דינה מוכים ומאוימים על ידי המשטרה
 • בעזרת אמונה בדאפא, מחלת האיידס נעלמה תוך חודש ימים
 • הודעה
 • נושאים מהותיים


  מאמרים אחרונים

  © Copyright Minghui.org 1999-2020