(Minghui.org)

בחודש דצמבר דווחו 100 מקרים נוספים של מתרגלים שנשלחו לכלא בשל סירובם לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר בסין, מקרים אלה מתווספים ל-874 מתרגלי פאלון גונג שנגזרו עליהם תקופות בכלא ב-11 החודשים הראשונים של 2017.

אחרי עשרות שנים של משטר המק"ס בסין, השופטים הסינים מתפקדים מזה זמן רב כחותמת גומי של המשטר. גזרי דין בלתי חוקיים נקבעים מראש במשפטי ראווה נגד מתנגדי משטר וקבוצות אחרות הנמצאות על כוונת המשטר.

במהלך הרדיפה, גזרי דין בלתי חוקיים הפכו לטקטיקות שבשגרה של המשטר נגד מתרגלי פאלון גונג.

974 המקרים של מתרגלי פאלון גונג שדווחו השנה מגיעים מ-29 פרובינציות ועיריות ברשות מרכזית. בפרובינציית ליאו-נינג דווחו רוב הכרעות הדין (179), אחריה פרובינציית שאן-דונג (108) . ב-21 פרובינציות אחרות דווחו גזרי דין עם 2 ספרות (מ-11 עד  80 שנה). בכל אחת משאר 6 הפרובינציות דווחו פחות מ-10 מקרים.


974 דיווחים (על-פי פרובינציות) של גזרי דין שהוטלו על מתרגלי פאלון גונג ב-2017

רוב הכרעות הדין היו בינואר- 105 מקרים

המספר הקטן ביותר של הכרעות דין היה באוגוסט- 54 מקרים

בכל חודש הורשעו כ-75 מתרגלים בממוצע.


מס' הרשעות לכלא של מתרגלי פאלון גונג בכל חודש של 2017

פרטים על מתרגלים שנגזרו עליהם תקופות מאסר בכלא בין ינואר לנובמבר אפשר למצוא בדיווחים קודמים (בסוף הכתבה). שאר הדיווחים מתמקדים על 100 מתרגלים שגזר הדין נגדם ניתן בחודש דצמבר.

נוסף לתקופות בכלא הוטלו על 24 מתרגלים בחודש דצמבר גם קנסות בסך כולל של 451,000 יואן, בממוצע- 18,793 יואן לאדם.

"למוטט אותם כלכלית" היה אחד משלושת ההוראות שפורסמו על ידי המנהיג הקומוניסטי לשעבר ג'יאנג דזה-מין כשהורה לשרש את הפאלון גונג: "להרוס את המוניטין שלהם, לנתק את מקורות ההכנסה הכספית שלהם ולהרוס אותם פיזית".

להלן כמה דוגמאות למתרגלים שהוטלו עליהם גזרי דין בחודש דצמבר 2017 :

1. 12 מתרגלי פאלון גונג נשפטו למאסר בעיר חארבין, פרובינציית היילונג-ג'יאנג (מאמר באנגלית).

2. על 4 מתרגלים מדא-ליאן שבליאו-נינג נגזרו תקופות מאסר ב-22 בדצמבר.

מר ליו רן-צ'יו- 10 שנים

גב' שנג ג'יה- 7 וחצי שנים

גב' וואנג הונג-יו- 3 וחצי שנים

מר גו- שנתיים.

כולם הגישו ערעור בבית דין הביניים בדא-ליאן.

3. בני זוג שהיו על כוונת המשטר בשל אמונתם נשלחו למאסר – גב' דונג ג'ואו-ג'ן ובעלה ג'אנג הונג-ג'יו מסונג-יואן בפרובינציית ג'י-לין נעצרו ב-29 באוגוסט 2016. הם הועמדו למשפט בו נגזרו על גב' דונג 3 שנים ו-4 חודשים בכלא ועל בעלה 10 שנים.

לפני שהחלה לתרגל פאלון גונג הייתה גב' דונג בשלב סופני של סרטן כיס המרה. היא החלימה לאחר שהחלה לתרגל פאלון גונג. כשהייתה במעצר לא הרשו לה לתרגל ונמצאו אצלה אבני מרה שסיכנו את חייה. למרות זאת גזר עליה בית דין תקופה בכלא.

4. מר ליאנג ג'יאן-ג'ון מלה-צ'אנג בפרובינציית גואנג-דונג נתפס ונעצר ב-25 במאי 2017 בשל סירובו לוותר על הפאלון גונג. השוטרים איימו על אשתו שניסתה לחפש דרכים לשחרורו והפחידו את בתו כשפרצו לביתו בהיותה לבדה בבית.

הוא הועמד למשפט בתחילת נובמבר וחודש לאחר מכן נגזרו עליו 5 שנים בכלא. ראה פרטים בכתבה באנגלית:  Young Daughter Longs for Father’s Release, Her Mother Urges Judge to Make Their Family Whole Again

5. ב-8 במארס 2017 עצרה המשטרה את גב' וון שואו-יאן מג'ין-ג'ונג בפרובינציית שאן-שי במקום עבודתה. אחותה ועורך דינה הציגו מסמכים המעידים כי עליה לטפל בבנה החולה בסכיזופרניה ודרשו לשחררה בערבות.

בקשתם נדחתה ולאחר שני שימועים באוגוסט ובדצמבר הטיל עליה השופט 9 שנות מאסר. היא הגישה בקשה לערעור. ראה פרטים בכתבה באנגלית:  Once Imprisoned for 5 Years, Former Government Employee Sentenced to 9 Years For Her Faith . בעבר  נעצרה גב' וון ונשלחה למאסר של 5 שנים. בעלה התגרש ממנה לפני ששוחררה.

כתבות סקירה על מתרגלים שנשפטו ב-2017 והוטלו עליהם גזרי דין למאסר:

82 מקרים של מתרגלי פאלון גונג שהוטלו עליהם גזרי דין בשל אמונתם דווחו בנובמבר 2017

117 מקרים של מתרגלי פאלון גונג שהוטלו עליהם תקופות מאסר בשל אמונתם דווחו באפריל 2017

אוקטובר 2017: על 37 מתרגלי פאלון גונג נגזרו תקופות מאסר בשל אמונתם

ספטמבר 2017: 60 מתרגלי פאלון גונג נידונו מאסר בשל אמונתם

יולי 2017: 61 מתרגלי פאלון גונג נשלחו לכלא בשל אמונתם

במחצית הראשונה של 2017 דווחו 575 מקרים של מתרגלי פאלון גונג שהוטלו עליהם תקופות מאסר בשל אמונתם 

במאי 2017 דווחו 78 מקרים של מתרגלי פאלון גונג שנגזר דינם בשל אמונתם

במהלך חודש מארס דווחו 110 מקרים של מתרגלי פאלון גונג נשלחו לכלא בשל אמונתם

מידע שהגיע לאתר מינג-הווי בחודש פברואר 2017: 72 מתרגלים קיבלו תקופות מאסר בכלא בשל אמונתם בפאלון גונג

137 מקרים של מתרגלים שנשלחו לכלא בשל אמונתם דווחו לאתר מינג-הווי במהלך ינואר 2017