(Minghui.org)

על-פי מידע שהצטבר באתר מינג-הווי, 66 מקרים של מתרגלי פאלון גונג שהוגשו למשרד התביעה או לבית הדין במחצית השנייה של 2017 הוחזרו, 22 מתרגלים שוחררו.

המתרגלים האלה נעצרו בשל סירובם לוותר על הפאלון גונג, שיטה רוחנית הנרדפת על ידי המשטר הקומוניסטי בסין. התיקים שלהם הוחזרו בשלבים שונים של הליך התביעה:

משרד התביעה יכול להחזיר למשטרה תיקי חקירה כשאין ראיות מספקות בתיק.

בסין, המשטרה אחראית על המעצרים, קידום והעברת המקרים למשרד התביעה, שבסמכותו להוציא צווי מעצר ולהגיש כתבי אישום. משימתם של בתי דין ברמה הנמוכה (בתי דין מקומיים) היא העמדה לדין וקביעת פסקי דין וגזרי דין. בתי דין לערעורים ברמה גבוהה יותר (בתי דין הביניים) צריכים לבחון מחדש את התיקים המשפטיים ומחליטים אם לתמוך בפסקי דין המקוריים או לבטלם.


מצב 66 המתרגלים שהתיקים המשפטיים שלהם הוחזרו למשטרה במחצית השנייה של 2017

47 מתרגלים שהתיקים שלהם הוחזרו למשטרה על ידי משרד התביעה כוללים:

9 מתרגלים ששוחררו אחרי שמשרד התביעה המקומי לא הסכים להנפיק צווי מעצר רשמיים או כתבי אישום, או שביטל כתבי אישום שהוצאו כבר.

23 מתרגלים שהתיקים שלהם הוגשו מחדש למשרד התביעה על ידי המשטרה וכוללים 11 מקרים בהם הוצא כתב אישום וממתינים למשפט, 4 מקרים שכבר הועמדו למשפט וממתינים לגזר דין ו-8 שכבר ניתן גזר דין נגדם.

15 מתרגלים שעדיין לא ידוע מה מצב הליך התביעה נגדם.

16 מתרגלים שבתי דין רגילים החזירו את התיקים שלהם למשרד התביעה כוללים:

13 מתרגלים ששוחררו לאחר שמשרד התביעה ביקש לבטל את כתבי האישום שלהם;

מתרגל אחד שבית הדין המקומי החזיר את התיק המשפטי שלו למשרד התביעה אחרי השימוע הראשון, אבל ערך שימוע שני לאחר שמשרד התביעה הגיש מחדש את התיק;

מתרגל אחד שעל אף שבית הדין המקומי החזיר את התיק שלו למשרד התביעה לאחר השימוע הראשון, נערך לו משפט והוצא נגדו גזר דין.

מתרגל אחד שמקום הימצאו אינו ידוע אחרי שבית דין מקומי אישר את בקשת משרד התביעה לבטל את כתב האישום שלו.

3 מתרגלים נוספים נגזר דינם לכלא, אבל בתי דין מקומיים לערעורים ביטלו את פסקי דין אשם והחזירו את התיקים למשפט מחודש בבתי דין מקומיים.

שאר הדו"ח מציג רשימה מלאה של 66 מקרים של מתרגלים שתיקיהם הוחזרו בסדר הבא:

           2 מתרגלים  שוחררו אחרי שמשרד התביעה סירב להנפיק להם צוו מעצר.

           1 שוחרר אחרי שמשרד התביעה סירב להגיש כתב אישום

          5 שוחררו אחרי שמשרד התביעה ביטל את כתבי האישום שלהם

          1 שוחרר לאחר שבית הדין המקומי ביטל את פסק הדין שלו

         13  שוחררו אחדי שבתי דין מקומיים אישרו את בקשת משרדי התביעה לבטל את כתבי האישום

        ל-11 מתרגלים הוצא כתב אישום והם ממתינים למשפט אחרי שהמשטרה הגישה מחדש את התיק שלהם

        4 מתרגלים נשפטו וממתינים לפסק דין אחרי שהמשטרה הגישה מחדש את התיק שלהם

       על 8 מתרגלים הוטלו גזרי דין לכלא אחרי שהמשטרה הגישה מחדש את התיקים שלהם

       ב-15 מקרים אין עדיין מצב תביעה נוכחי אחרי שהתיקים הוחזרו  למשטרה

        1 שוחרר וממתין לפסק דין אחרי שמשרד התביעה הגיש מחדש את התיק שלו

       מתרגל אחד נשלח לכלא אחרי שהתיק שלו הוחזר למשרד התביעה

       מצבו המשפטי של מתרגל אחד אינו ידוע אחרי שמשרד התביעה ביטל את כתב האישום

       3 ממתינים למשפט מחודש אחרי שבית דין לערעורים ביטל את פסקי הדין המקוריים.

שני מתרגלים שוחררו לאחר שמשרד התביעה סירב להנפיק להם צווי מעצר. ראה פרטים:

תושב שאן-דונג שוחרר לאחר שמשרד התביעה סירב לנפק צו מעצר רשמי רטרואקטיבי למשטרה

Procuratorate Disapproves Arrest of Liaoning Practitioner Ms. Liu Xiuchun

מתרגל אחד שוחרר לאחר שמשרד התביעה סירב להגיש כתב אישום:

הרשויות החליטו שלא להגיש כתבי אישום נגד שלוש מתרגלות שנעצרו בשל אמונתן

5 מתרגלים שוחררו אחדי שמשרד התביעה ביטל את כתבי האישום שלהם

Shandong Woman Released Five Months after Arrest

משרד התביעה ביטל את התיק נגד מתרגלת מצ'אנג-צ'ון הנמצאת במעצר בלתי חוקי

הרשויות החליטו שלא להגיש כתבי אישום נגד שלוש מתרגלות שנעצרו בשל אמונתן

מתרגל אחד שוחרר אחרי שבית הדין המקומי ביטל את גזר הדין:

תושב סצ'ואן שוחרר לאחר שבית המשפט ביטל את פסק הדין וגזר הדין נגדו

13 מתרגלים שוחררו אחרי שבית הדין אישר את בקשת משרדי התביעה לבטל את כתבי האישום שלהם :

שלוש מתרגלות שוחררו אחרי שמשרד התביעה ביטל את ההאשמות נגדן

משרד התביעה של העיר צ'ינג-דאו מבטל אישומים נגד מתרגלת הפאלון גונג שואה-יו-יינג

ניצחון לחופש האמונה: האשמות נגד שתי מתרגלות פאלון גונג בוטלו על ידי משרד התביעה

Judge Admits Illegality of Case Against Falun Gong Practitioners, Still Submits It to a Higher Court

Court Rules to Drop Case Against Falun Gong Practitioner

11 מתרגלים הואשמו וממתינים למשפט אחרי שהמשטרה הגישה שוב את התיק שלהם:

שתי מתרגלות פאלון גונג נותרו במעצר למרות שמשרד התביעה החזיר את התיק למשטרה

Mr. Lu Jinlong Again Arrested For His Faith

4 מתרגלים הועמדו למשפט וממתינים לפסק הדין שלהם אחרי שהמשטרה הגישה שוב את התיקים שלהם:

English Teacher Arrested Again for Her Faith

על 8 מתרגלים נגזרו תקופות בכלא אחרי שהמשטרה הגישה שוב את התיקים שלהם למשרד התביעה:

Court Refuses to Reveal Verdicts Against Falun Gong Practitioners

Ms. Wang Yuhong Unlawfully Sentenced to Five Years in Prison

Jinzhou City, Liaoning Province: 9 Locals Tried for Their Faith and 6 of Them Convicted

▪ Inner Mongolia Man Tried for His Faith, Lawyer Demands Acquittal

בית המשפט פסק לבטל את התיק, משרד התביעה נסוג מהתביעה, אך ניו ביאן-ביאן עדיין עצורה

ב-15 מקרים אין הליך תביעה אחרי שהוחזרו למשטרה:

 מתרגלת פאלון גונג נשלחת לכלא בשל אמונתה, הבעל במעצר מפני שערער על ההליכים הלא חוקיים; עורך הדין הגיש תלונה רשמית על הרשעה שלא לפי החוק

 Two Dandong Women Still Detained Despite Case Being Rejected by Procuratorate

מתרגל אחד ממתין לפסק דין אחרי שמשרד התביעה הגיש שוב את התיק

על מתרגל אחד נגזרה תקופה בכלא אחרי שהתיק שלו הוחזר למשרד התביעה:

Jilin Man Remains Detained after Procuratorate Withdraws Indictment Against Him

מצבו של מתרגל אחד אינו ידוע אחרי שמשרד התביעה ביטל את כתב האישום שלו.

3 מתרגלים ממתינים למשפט מחודש אחרי שבית הדין לערעורים ביטל את פסקי הדין המקוריים.

לקריאה נוספת:

סקירה: במחצית הראשונה של 2017 שוחררו 54 מתרגלי פאלון גונג ממתקני מעצר בסין מבלי שהועמדו לדין

בחודשים האחרונים מתרגלי פאלון גונג משתחררים ממעצר משום שההאשמות נגדם מתבטלות