• China Fahui: לרכוש את המיומנויות הדרושות כדי לעזור למאסטר בתיקון הפא
 • תושבת טיאן-ג'ין נידונה ללא עילה חוקית לשלוש וחצי שנות מאסר במשפט חשאי; עורך דינה גילה שטופסי הערעור שלה לא הועברו לבית דין הביניים
 • China Fahui: פאלון דאפא זוכה בלב של האנשים
 • כל עניין קטן מיועד לשיפור האופי המוסרי שלנו
 • מה שחוויתי לאחרונה בשליחת המחשבות הנכונות
 • China Fahui: אתר להפקת חומרים מתוחזק לבטח במשך 10 שנים
 • סוהר שבעבר הכה אותי עד כמעט מוות התרגש עד דמעות מול גילוי של חמלה
 • פעילויות ברחבי אירופה עוררו את מודעות הציבור לרדיפה בת 18 השנים נגד מתרגלי פאלון גונג בסין
 • מתרגלת מהיי-לונג-ג'יאנג קיבלה שבץ מוחי בעקבות התעללות בכלא ומתה מהסיבוכים
 • מתרגלת פאלון גונג מהֶֶה-בֶּיי שוחררה ממעצר לא-חוקי לאחר מאמצים מצד משפחתה ועורך הדין שלה
 • מדוע נזרקים חומרי הבהרת אמת
 • האנשים בסין רוצים לדעת את האמת
 • אם אינך מצליח לשמור על כף יד זקופה בזמן שליחת מחשבות נכונות, איך תפעל היטב?
 • נושאים מהותיים


  מאמרים אחרונים

  © Copyright Minghui.org 1999-2019