• China Fahui: אתר להפקת חומרים מתוחזק לבטח במשך 10 שנים
 • סוהר שבעבר הכה אותי עד כמעט מוות התרגש עד דמעות מול גילוי של חמלה
 • פעילויות ברחבי אירופה עוררו את מודעות הציבור לרדיפה בת 18 השנים נגד מתרגלי פאלון גונג בסין
 • מתרגלת מהיי-לונג-ג'יאנג קיבלה שבץ מוחי בעקבות התעללות בכלא ומתה מהסיבוכים
 • מתרגלת פאלון גונג מהֶֶה-בֶּיי שוחררה ממעצר לא-חוקי לאחר מאמצים מצד משפחתה ועורך הדין שלה
 • מדוע נזרקים חומרי הבהרת אמת
 • האנשים בסין רוצים לדעת את האמת
 • אם אינך מצליח לשמור על כף יד זקופה בזמן שליחת מחשבות נכונות, איך תפעל היטב?
 • כשנתקלתי באויביי...
 • סין: בן משפחה של מתרגלי פאלון גונג מדבר בגלוי על הרדיפה נגד בני משפחתו
 • ועידות פאלון גונג לשיתוף התנסויות לשנת 2016 – חלק חמישי
 • שלוש מתרגלות פאלון גונג מהעיר יו-שי נשפטו ונשלחו למאסר
 • מתרגל פאלון גונג מפרובינציית ליאו-נינג שוחרר לאחר מאמצים מצד עורך דינו ותמיכה ציבורית רחבה
 • הודעה
 • נושאים מהותיים


  מאמרים אחרונים

  © Copyright Minghui.org 1999-2020