• הודעה מעורכי מינג-הווי
 • אוסטרליה: תושבים מקומיים חותמים על עצומה הקוראת לחקיקה נגד קצירת איברים מבני אדם חיים
 • לקחים שלמדתי מאי-השתתפותי בלימוד הפא קבוצתי
 • הוגברו שטיפות מוח והעינויים במחנה העבודה בכפייה צ'או-יאנג-גואו
 • "רואים עולם": הפרופ' ג'יי לביא מספר על פעילותו נגד קצירת איברים בכפייה בסין
 • מפקד משטרת פאן-ג'ין בליאו-נינג עוצר מתרגלי פאלון גונג ללא עילה חוקית וסוחט מהם כסף
 • מתרגלת הפאלון גונג לי פו-צ'ין עונתה במרכז שטיפת המוח עד שאיננה יכולה לדאוג לצרכיה
 • חייה של מתרגלת הפאלון גונג ליו ג'י בסכנה לאחר שעונתה בכלא הנשים בליאו-נינג
 • עדות מבפנים: עבודת עבדים במחנה עבודה בכפייה לנשים בהה-ביי וקניית "עבדים" מהמשטרה
 • רק על ידי ההכרה בדאפא האדם יכול להיכנס לעתיד
 • מתרגל הפאלון גונג עונה ב"מיטת המוות" ומגבת נוטפת שתן וצואה הוכנסה לתוך פיו וקובעה בסרט דביק
 • מתרגל פאלון גונג שהיה אסיר מצפון במחנה עבודה בכפייה מספר על עבודת העבדים
 • רשויות המשפט קיימו דיון משפטי בגניבה למתרגלי פאלון גונג מבלי ליידע את משפחותיהם
 • מתרגלת פאלון גונג שלא עברה על החוק נשפטה ל-8 שנות מאסר; ברדס שחור הולבש על ראשה בדרך לכלא
 • ערכאות החוק והמשפט מתעלמים מעתירות של אסירי מצפון הכלואים ללא עילה חוקית
 • הודעה
 • נושאים מהותיים


  מאמרים אחרונים

  © Copyright Minghui.org 1999-2020