• ראש עיריית סיאטל פרסם הכרזה על יום הפאלון דאפא
 • תרבות סין: השקפתו של סי-מא גואנג על כישרון ומוסריות
 • פעילות הבהרת האמת במחוז ה-Peach Garden, טייוואן בעצרת השלישית ב-20 ביולי
 • לעשות היטב את מה שמתרגל דאפא צריך לעשות
 • מתרגלי פאלון דאפא (פאלון גונג) בישראל מציינים 18 שנה של עמידה אמיצה נוכח רדיפה חסרת-רחמים
 • שלוש עשרה שנה רבות-אירועים: הבהרת אמת לפקידי ממשל
 • במאי 2017 דווחו 78 מקרים של מתרגלי פאלון גונג שנגזר דינם בשל אמונתם
 • מתרגלת צעירה מספרת על הטיפוח שלה בפאלון דאפא
 • סטודנט באקדמיה לאמנויות משתף בהתנסויות שלו בפאלון דאפא
 • מארס 2017: 1,130 מתרגלי פאלון גונג נעצרו והוטרדו בשל אמונתם
 • הכלא מסרב לשחרר מתרגלת של פאלון גונג הנמצאת על סף מוות
 • קצירת האיברים מאנשים חיים, המתבצעת על ידי המק"ס, נחשפת בצפיית שיא בטלוויזיה היפנית
 • הבדלים מהותיים בהבנה מהי סובלנות
 • שוטרים משאן-דונג אילצו מתרגלת בכפר לקלל את הפאלון גונג ואת מייסדו
 • הודעה
 • נושאים מהותיים


  מאמרים אחרונים

  © Copyright Minghui.org 1999-2020