• China Fahui: השוטרים אמרו לי: "אנחנו נקשיב לך"
 • ההורים עצורים בשל אמונתם, לבנם הצעיר אין לאן לפנות
 • מתרגלת מגואנג-דונג נעצרה ללא עילה חוקית כי המשטרה נדרשה לעצור מכסה מסוימת של מתרגלי פאלון גונג
 • לסלק החזקות תוך כדי חיפוש עבודה
 • לפרוץ באמצעות מחשבות נכונות דרך הפרעה מצד סוכן ממשלתי
 • צאי לי-לי, מתרגלת מטיאן-ג'ין, מספרת איך הורשעה על סמך ראיות מפוברקות
 • עינויים של מתרגלים בכלא ג'י-נאן גרמו לחלק מהם להיות נכים, עד ללא יכולת לדאוג לעצמם
 • כמה מחשבות על "מסע קניות חינם״
 • China Fahui: שמונה עשרה השנים של מסע הטיפוח שלי
 • עורכי דין של שתי מתרגלות נאבקים בהפרות הליכי משפט של בית הדין בנינג-שיה ומפריכים האשמות חסרות בסיס
 • שתי נשים מגאן-סו חשפו התעללות במרכז מעצרים
 • לטפח כל מחשבה ומחשבה
 • הבעל כלוא ומעונה בכלא בשל אמונתו, אשתו הגישה תלונה פלילית לבית הדין הגבוה
 • שני אחים מהה-נאן נכלאו שוב בשל רצונם להמשיך לתרגל פאלון גונג, אחיהם הבכור מת כתוצאה מעינויים בכלא
 • טייוואן מונעת כניסה מבכירים סינים המעורבים ברדיפת הפאלון גונג
 • סיפור על מורה המתרגל פאלון דאפא ועל תלמיד בעייתי
 • נושאים מהותיים


  מאמרים אחרונים

  © Copyright Minghui.org 1999-2019