• טיאן-ג'ין: גב' ליו יו-הונג נעצרה והועמדה למשפט בשל אמונתה
 • להתנגד לתכנונים של הכוחות הישנים עם מחשבה אחת
 • למתרגל פאלון גונג מבייג'ינג שהורשע ללא עילה חוקית אין מתירים להיפגש עם עורך דין
 • בית דין לערעורים בעיר נאן-טונג מנסה למנוע ממתרגל להגיש ערעור
 • בן 82 נעצר בשל מאמציו לשחרר את חתנו ממעצר לא חוקי
 • המשטרה לא משחררת את כספי הפנסיה של שוטר בגמלאות המתרגל פאלון גונג, ואף גרמה לפינויו מביתו
 • על מורה מליאו-נינג נגזרה תקופת מאסר בשל מכתבה למשטרה
 • מתרגלת מבייג'ינג שנכלאה בשל אמונתה סובלת בכלא, ומונעים ממנה ביקורי משפחה וטלפונים
 • ההבנה שלי אודות המתאמים של הדאפא
 • מתרגל פאלון גונג כלוא משנחאי מגלה תסמיני הקאה ממושכים, המשפחה חושדת שמרעילים אותו בכלא
 • לאב לא מאפשרים לבקר את בתו הגוססת בכלא, אך דורשים שישלם על טיפול רפואי עבורה; הבת הייתה במצב בריאות תקין לפני שנכלאה רק בשל אמונתה
 • לסלק את המושג של להיות נרדף
 • הודעה
 • נושאים מהותיים


  מאמרים אחרונים

  © Copyright Minghui.org 1999-2020